6/02/2020. Wirusy są nieprzewidywalne!

by Krystyna Knypl February. 06, 2020 114 views

Wirusy są nieprzewidywalne - nie sposób przewidzieć ich zachowań ani rozmiaru ewentualnych dewastacji, które są w stanie spowodować. Przemieszczają się w trudny do przewidzenia sposób w przestrzeni publicznej opanowując organizmy ludzi i zwierząt.

Nikt z organizatorów seminarium, które odbyło się w Nowym Yorku 18 września 2019 roku, nie był w stanie przewidzieć jak proroczo wybrano patogen do scenariusza ćwiczeń Event 201 - odzwierzęcego koronawirusa namnażającego się początkowo w ubogich i zatłoczonych dzielnicach brazylijskiego miasta, z czasem przenoszącego się do bogatszych dzielnic oraz innych krajów na całym świecie.

# 1 Przed laty w Seulu...

# 1 Przed laty w Seulu...

Na proroczym seminarium nie skończyło się... Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health wydało także kilka publikacji omawiających zagadnienie globalnej pandemii spowodowanej przez wirusy. Najważniejsze z nich to:

# Global catastrophic biological risks, książka w której przybliżono co nam grozi na wypadek wojny z wykorzystaniem broni biologicznej

# The characteristics od pandemoc pathogens specjalny raport o groźnych patogenach wydany przez grono ekspertów

To trudne zadanie przewidzieć jaki patogen w przyszłości może być odpowiedzialny za pandemię. Dotychczasowe znane masowe zagrożenia biologiczne niekoniecznie muszą się powtórzyć w myśl zasady, że nic dwa razy się nie zdarza. Z tego powodu autorzy postanowili stworzyć nowy paradygmat, czyli zbiór pojęć i teorii tworzących postawy danej nauki.

Global Catastrofic Biological Risk (GCBR) czyli ryzyko globalnej katastrofy biologicznej jest przedmiotem analizy w obu publikacjach. Wykorzystano trzy metody zbierania danych:

# przegląd piśmiennictwa naukowego na temat GCBR

# wywiady ze 120 ekspertami z tej dziedziny

# zorganizowano pandemic pathogen meeting

Na podstawie powyższych danych ustalono, że patogen GCBR powinien:

# mieć zdolność przenoszenia się z człowieka na człowieka

# powodować wysoką śmiertelność

# powinie umieć omijać układ odpornościowy człowieka

# powodować zmiany w organizmie z którymi układ odpornościowy nie potrafi walczyć

# szerzyć się drogą oddechową

# osoba zarażona patogenem GCBR powinna zarażać innych ludzi, gdy jest jeszcze w okresie bezobjawowym

# warunki te najlepiej spełniają wirusy RNA - mają one dużą szybkość namnażania się, dużą zdolność mutacji ( większą zdolność mutacji niż wirusy DNA), nie ma te te wirusy skutecznych leków

Niekiedy niszczącą siłę działanie wirusów wzmagają groźne czynniki zewnętrzne - tak było z wybuchem epidemii cholery w Jemenie w 2017 roku, gdy trwała tam wojna.

Co robić aby zapobiec globalnej epidemii? Optymalnym byłoby wynalezienie szczepionki, jednak podczas warsztatów zorganizowanych przez Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health stwierdzono, że jak dotychczas nie wynaleziono takiej szczepionki:

"Vaccines against RNA respiratory viruses should be pursued with increased priority, as no highly efficacious vaccines, including against influenza, are commercially available today. (...)

Konieczne jest szybkie opracowanie leków przeciwwirusowych zwłaszcza przeciwko koronawirusom (SARS, MERS, 2019-nCoV) przenoszonym drogą oodechową. Z tej grupy wirusów mamy jedynie leki przeciwko grypie. Bardzo słaby jest nadzór laboratoryjny, możliwość wykonywania badań w kieunku koornawirusów.

Mamy leki przeciwko wirusom grypy - amantadyna, rimantadyna, zanamivir, oseltamivir i peramivir, ale nie mamy leków przeciwko innym koronawirusom. Rybavirin jest zarejestrowany przez FDA do leczenia infekcji wirusem RSV, ale jego skuteczność jest niska, a tolerancja słaba. Konieczne są badania w kierunku wykorzytania przeciwciał monoklonalnych w leczeniu infekcji spowodowanych przez koronawirusy. Jak dotychczas jest zarejestrowany przez FDA pawalizumab do leczenia dzieci z wyskim ryzykiem infekcji.

W dawnych latach bakterie stanowiły zagrożenie nr 1 dla zdrowia publicznego, ale dzięki odkryciu sulfonamidów (1935), penicyliny (1942) i następnyhc antybiotyków zagrożenie infekcjami bakteryjnymi na skalę globalną znacząco zmalało. Inne patogeny, jak na przykład grzyby, nie stanowią takiego zagrożenia z powodu mniejszych możliwości przenoszenia się oraz namnażania w porównaniu z wirusami.

Kurs WHO o ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji koronawirusem

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com