8/02/2020. Sterydy nie dają poprawy w infekcjach wirusem z Wuhan

by Krystyna Knypl February. 08, 2020 65 views

Leczenie pacjentów z infekcją korona wirusem z Wuhan jest dużym wyzwaniem dla klinicystów. Na łamach pisma The Lancet ukazało się doniesienie zatytułwane “Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury” autorstwa C.D. Russel i wsp. w którym omówiono stosowanie sterydów w przypadku takich infekcji.

W poprzednich epidemiach spowodowanych koronawirusami SARS i MERS stosowano w leceniu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową sterydy.

# 1 Dawni temu w Seulu

# 1 Dawni temu w Seulu

Jednak obecne tymczasowe wytyczne WHO opublikowane 28/01/2020 r. dotyczące postępowania klinicznego w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem 2019-nCoV nie zalecają stosowania sterydów z powodu infekcji, chyba że współistnieją inne wskazania do wdrożenia takiej terapii.

Kortykosteroidy hamują rozwój objawów zapalenie płuc, ale również hamują odpowiedź immunologiczną i usuwanie wirusów z organizmu.

W retrospektywnym badaniu obserwacyjnym opisującym 309 osób z MERS sterydy podawano u 49% z nich. Chorzy, którym podawano kortykosteroidy, częściej wymagali wentylacji mechanicznej, stosowania leków wazopresyjnych i leczenia nerkozastępczego. U chorych tych stwierdzono opóźnione usuwanie RNA wirusów z dróg oddechowych. Podobnie u chorych z SARS nie stwierdzono korzystnych efektów podawania sterydów. Także u chorych na grypę podawanie sterydów dawało negatywne objawy, co wykazała metaanaliza 6548 pacjentów – u chorych leczonych sterydami stwierdzano znamiennie większą śmiertelność, wydłużenie czasu pobytu na oddziale intensywne terapii oraz większy odsetek wtórnych zakażeń bakteryjnych. W badaniach klinicznych u dzieci z infekcją RSV nie ma jednoznacznych danych na temat podawania sterydów.

Źródło:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30317-2/fulltext

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com