11/02/2020. Prace nad PPP...

by Krystyna Knypl February. 11, 2020 85 views

czyli Potential Pandemic Pathogens

To nie jest film science fiction, ale rzeczywistość… od pewnego czasu trwają prace nad potencjalnie niebezpiecznym patogenem ( wirusem lub bakterią), który może spowodować zagrożenie dla zdrowia całej ludzkości.

# 1 Kiedyś w Wiedniu...

# 1 Kiedyś w Wiedniu...

W dokumencie “Framework for Guiding Funding Decisions about Proposed Research Involving Enhanced Potential Pandemic Pathogens 2017” czytamy:

W 2011 r. dwa badania finansowane przez National Institutes of Health (NIH), w których badano zdolność ssaków do przenoszenia wirusów HPAI H5N1, wzbudziły obawy co do możliwości wystąpienia globalnej pandemii z powodu przypadkowego lub celowego uwolnienia wirusa technicznego lub niewłaściwego wykorzystania informacji badawczych.

W świetle trudnych i ważnych pytań, jakie pojawiły się podczas debaty na temat tego, czy i jak prowadzić i przekazywać informacje o badaniach nad uzyskaniem efektu końcowego, środowisko naukowe zajmujące się grypą zainicjowało w styczniu 2012 r. dobrowolne moratorium na badania nad wirusami HPAI H5N1, które mogłyby generować nowe wirusy o zwiększonej zdolności przenoszenia się u ssaków, lub na wszelkie badania nad wirusami hemaglutyniny H5N1 lub H5, które już wykazały zdolność przenoszenia się u fretek.

https://www.phe.gov/s3/dualuse/Documents/funding-hpai-h5n1.pdf

Wydarzenia w Chinach niewątpliwie przyczyniły się do opublikowania artykułu “Proposed changes to U.S. policy on potential pandemic pathogen oversight and implementation” opublikowany 23 stycznia 2020 roku (https://msphere.asm.org/content/msph/5/1/e00990-19.full.pdf )

Autorami doniesienia są Thomas V. Inglesby z Center for Health Security, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland, USA oraz Marc Lipsitch z Center for Communicable Disease Dynamics, Departments of Epidemiology and Immunology and Infectious Diseases, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA.

Marc Lispsitch jest profesorem epidemiologii na Uniwersytecie Harvarda https://ccdd.hsph.harvard.edu/people/marc-lipsitch/

autorem 330 prac naukowych z zakresu mikrobiologii, antybiotykooporności i podobnych zagadnień.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?cmd=search&term=Lipsitch%20M%5Bau%5D&dispmax=50

Jest współzałożycielem Cambridge Working Group (2014), której wysiłki pomogły zainicjować przerwę w finansowaniu przez rząd USA badań związanych z tworzeniem potencjalnych patogenów pandemicznych, takich jak szczepy ptasiej grypy sprzyjające przenoszeniu choroby. Pisał obszernie o aspektach polityki naukowej w związku z takimi badaniami.

Thomas V. Inglesby jest także profesorem w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

https://www.jhsph.edu/faculty/directory/profile/3492/thomas-v-inglesby

W artykule autorzy proponują zmiany w polityce rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie nadzoru nad potencjalnym patogenem pandemii (PPP) i jego wdrażania, kładąc nacisk na transparentność procesu oraz treści i publikację raportów z wynikami badań. Autorzy proponują opracowanie zasad najlepszych praktyk, które obowiązywałyby przy wszystkich pracach badawczych i objęłyby ważne względy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej.

Prace nad PPP stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa biologicznego i konieczna jest ochrona biologiczna na poziomie populacji, które wymagają szczególnej uwagi i podejścia. Zasady pracy na PPP powinny być przejrzyste, mieć plan odpowiedzialnego komunikowania się oraz harmonizacji.

Więcej https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6977183/

Apel naukowców o wstrzymanie badń nad niebezpicznymi patogenami

http://www.cambridgeworkinggroup.org/

# 2 Laboraatoria specjalnego przeznaczenia

# 2 Laboraatoria specjalnego przeznaczenia

Laboratoria szczególnego przeznaczenia

To się dzieje naprawdę, to nie jest film grozy ani powieść science fiction. Na świecie działa kilkanaście laboratoriów prowadzących tzw. „research of the highest concern” – badania najwyższego / szczególnego znaczenia. Prowadzą one badania nad wirusów grypy H5N1, H7N1, H9N2 oraz możliwościami jego przenoszenia na inne zwierzęta ( świnki morskiej, fretki) oraz na ludzi. Listę tych laboratoriów podaje dr Lynn C. Klotz, biotechnolog, który pracował w Harvard University, a obecnie naukowiec działa na rzecz wprowadzenie transparentnych zasad działania takich placówek.

Źródło:

https://armscontrolcenter.org/wp-content/uploads/2019/03/Minimum-Estimate-of-Number-of-Labs-Influenza-PPP-Research-Enterprise.pdf

Drugie źródło podające listę labotatoriów

1 Netherlands, UK, US Erasmus Medical Center, Rotterdam Netherlands
2 US Influenza Division, CDC, Atlanta, GA US
3 US, Japan University of Wisconsin, Madison WI, US
4 USA Centers for Disease Control, Atlanta GA US
5 Netherlands Erasmus Medical Center, Rotterdam Netherlands
6 China Harbin Veterinary Research Institute, Harbin China
7 US, Japan University of Wisconsin, Madison WI, US
8 Netherlands Erasmus Medical Center, Rotterdam Netherlands
9 Japan, US, UK, Universities of Tokyo, Japan and Wisconsin, Madison US
10 USA, Italy University of Maryland, College Park MD
11 China Military Veterinary Research Institute, Changchun China
12 China, US Research Center for Wildlife Diseases, Beijing, China
13 Netherlands Erasmus Medical Center, Rotterdam Netherlands
14 China, Japan Harbin Veterinary Research Institute, Harbin China
15 US National Animal Disease Center, Ames, Iowa
16 China Yangzhou University, Yangzhou China
17 Republic of Korea Chungbuk National University, Cheongju Korea

Źródło:

https://globalbiodefense.com/2019/09/08/is-there-a-role-for-the-bwc-in-oversight-of-lab-created-potential-pandemic-pathogens/

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com