12/02/2020. Zakażenie wirusem z Wuhan u dzieci

by Krystyna Knypl February. 12, 2020 53 views

Wirus z Wuhan atakuje osoby w każdym wieku, także dzieci. Na łamach World Journal of Pediatrics ukazało się doniesienie Z.M>Chen i wsp. zatytułowane „Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus” w ktorym przedstawiono przebieg infekcji koronawirusem 2019-nCov u dzieci. Infekcja dotyczyła dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat. Okres wylęgania choroby wynosił od 2 do 14 dni, najczęściej by lo to od 3 do 7 dni.

# 1 Dawno temu w Seulu...

# 1 Dawno temu w Seulu...

Najczęstsze objawy to gorączka, łatwe męczenie się oraz kaszel. Rzadziej występowały katar, odkrztuszenie plwociny, biegunka. Gorączka zwykle była niezbyt wysoka, a u niektórych dzieci infekcja przebiegała bez gorączki. U niektórych dzieci w dalszym przebiegu rozwinęło się zapalenie płuc. W badaniach laboratoryjnych stwierdzano prawidłową lub obniżoną liczbę leukocytów, w niektórych przypadkach stwierdzono podwyższony poziom CRP oraz transaminaz. Wszystkie dzieci miały kontakt z targiem w Wuhan lub osobami zamieszkałymi lub podróżującymi do tej miejscowości. Stosowano tlenoterapię, nawodnienie dożylne, uzupełnianie elektrolitów. Nie ma obecnie skutecznych leków antywirusowych dla dzieci. Można stosować nebulizację interferonem-α2b ( w Unii Europejskiej zarejestrowany pod nazwą IntronA - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/introna-epar-product-information_pl.pdf ), a zalecane zastosowanie jest następujące: nebulizacja interferonem-α2b 100.000-200.000 j.m./kg w łagodnych przypadkach i 200.000-400.000 j.m./kg w ciężkich przypadkach, dwa razy dziennie przez 5-7 dni.

Lopinawir / litonawir (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lopinavir/ritonavir-mylan-epar-product-information_pl.pdf ) (200 mg/50 mg) Zalecane dawki: waga 7-15 kg, 12 mg/3 mg/kg; waga 15-40 kg, 10 mg/2,5 mg/kg; waga > 40 kg, 400 mg/100 mg jako dorosły za każdym razem, dwa razy na dobę przez 1-2 tygodnie [3, 7, 8]. Jednak autorzy podkreślają, że skuteczność, przebieg leczenia i bezpieczeństwo stosowania powyższych leków nie jest ustalone.

Źródło:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12519-020-00345-5

@mimax2 /Krystyna Knypl, lekarz

Gazeta dla Lekarzy (GdL), redaktor naczelna & wydawca

specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

specjalista European Society of Hypertension

https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com