14/06/2020. Czwarta Rewolucja Przemysłowa jest do boju gotowa!

by Krystyna Knypl June. 14, 2020 56 views

Globalni gracze mówią dużo o nadciągającej 4 rewolucji przemysłowej. Pierwszą symbolizuje maszyna parowa. Drugą rewolucję przemysłową symbolizuje żarówka. Trzecia rewolucja jest kojarzona z komputerem. Co będzie symbolem czwartej rewolucji przemysłowej, która podobno stuka do naszych drzwi? Niektórzy mówią, że symbolem tym będzie sztuczna inteligencja.

# 1 Symmbol pierwszej rewolucj przemysłowej (

# 1 Symmbol pierwszej rewolucj przemysłowej (

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_engine#/media/File:Vintage_image_of_steam_train.jpg

More about liability and AI / więcej o odpowiedzialności za sztuczną inteligencję pod linkiem:

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608

A także w dokumencie "White Paper on Artificial Intelligence. A European approachto excellence and trust" czyli "Biała Księga w sprawie Sztucznej Inteligencji. Europejskie podejście do doskonałości i zaufania".

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

Co to jest Biała Księga?

Biała księga (ang. white paper) – raport wykonany przez rząd, instytucję lub organizację, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu.

W terminologii Unii Europejskiej biała księga to dokument zawierający opracowane urzędowo, koncepcyjne propozycje odnoszące się do określonych dziedzin polityki unijnej[1] i zazwyczaj prezentuje katalog konkretnych propozycji i środków, których realizacja ma służyć urzeczywistnianiu zadań traktatowych[2]. Często punktem wyjścia dla białej księgi jest zielona księga, a następstwem – przygotowanie przez Komisję Europejską propozycji szczegółowych aktów prawnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_ksi%C4%99ga

Hurra - jest Biała Księga po polsku!!!

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf

Przydatne linki z EU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence#useful-links

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com