20/06/2020.Ponowne wejście na scenę szczepionki przeciwko MERS

by Krystyna Knypl June. 20, 2020 68 views

Zgłębiam dalej temat prac nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Okazuje się, że jest specjalna strona https://covid19vaccinetrial.co.uk/home

Badania fazy I/II zakończono, badania II/III fazy są kontynuowane prowadzone są w 15 ośrodkach w Wielkiej Brytanii, wezmą w nich udział osoby dorosłe oraz dzieci

https://covid19vaccinetrial.co.uk/participate-trial

Uczestnicy podpisują zgodę na udział w badaniu

https://covid19vaccinetrial.co.uk/files/cov002pisages18-55yearsv4008jun20birminghampdf

Szczepionkę wcześniej testowało 510 zdrowych ochotników w próbie COV001

https://www.smartpatients.com/trials/NCT04324606

Badanie na zdrowych ochotnikach jest zarejestrowane w Europie

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2020-001072-15/GB

Szczepionka wcześniej była testowana przeciwko MERS i powodowała umiarkowaną odpowiedź immunologiczną czytamy na stronie John Hopkins Hospital

https://ncrc.jhsph.edu/research/a-study-of-a-candidate-covid-19-vaccine-cov001/

Natomiast według prof. Sarah Gilbert, głównej badaczki, odpowiedź na szczepionkę była silna

https://covid19vaccinetrial.co.uk/un-talk-professor-sarah-gilbert

# 1 Wizualizacja białka kolczastego ;)

# 1 Wizualizacja białka kolczastego ;)

Wyniki badania wersji szczepionki przeciwko MERS opublikowano 20 kwietnia 2020 na łamach The Lancet

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30160-2/fulltext

a 23 kwietnia 2020 rozpoczęto badania nad wersją przeciwko COVID 19.

Wersję przeciwko MERS testowano w okresie 14 marzec - 15 sierpień 2018, na 24 uczestnikach. Pojedyncza dawka ChAdOx1 MERS była bezpieczna w dawkach do 5 × 1010 cząsteczek wirusa bez poważnych zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem, zgłoszonych po 12 miesiącach. Jedno zgłoszone poważne, niepożądane zdarzenie zostało uznane za niezwiązane z ChAdOx1 MERS - piszą autorzy artykułu. Pacjenci uczestniczący w badaniu zgłosili 124 działania niepożądane, 92 z nich było o łagodnym nasileniu, 31 o umiarkowanym, 1 działanie niepożądane było o dużym nasileniu, ale zdaniem badaczy nie miało ono związku ze szczepieniem...Testowano dwie dawki szczepionki - większą i mniejszą, zanotowano, że więcej objawów niepożądanych było w grupie która otrzymała większą dawkę.We wnioskach autorzy piszą, że, cyt.

ChAdOx1 MERS był bezpieczny i dobrze tolerowany we wszystkich badanych dawkach. Pojedyncza dawka była w stanie wywołać zarówno humoralne, jak i komórkowe odpowiedzi na MERS-CoV. Konieczne są dalsze badania.

Źróło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30160-2/fulltext

Streszczenie:

W badaniu trwającym od 14 marca do 15 sierpnia 2018 r. uczestniczyło 24 uczestników: sześciu przydzielono do grupy otrzymującej niskie dawki, dziewięciu do grupy otrzymującej średnie dawki i dziewięciu do grupy otrzymującej wysokie dawki.

Pojedyncza dawka ChAdOx1 MERS była bezpieczna w dawkach do 5×10¹⁰ cząsteczek wirusa, przy czym w ciągu 12 miesięcy nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem. Jedno poważne, niepożądane zdarzenie, które zostało zgłoszone, zostało uznane za niezwiązane z ChAdOx1 MERS.

92 ze 124 zgłoszonych zdarzeń niepożądanych było łagodnych, 31 umiarkowanych, a wszystkie były samoograniczające się. Działania niepożądane w ciągu 28 dni po szczepieniu uważano za potencjalnie, prawdopodobnie lub zdecydowanie związane z ChAdOx1 MERS, miały one przeważnie charakter łagodny i ustępowały w ciągu 12 miesięcy po szczepieniu. Odsetek umiarkowanych i ciężkich zdarzeń niepożądanych był istotnie wyższy w grupie otrzymującej duże dawki niż w grupie otrzymującej średnie dawki ( p<0-0001).

Laboratoryjne objawy niepożądane uznane za przynajmniej potencjalnie związane z badaną interwencją miały charakter samograniczający i w przeważającej mierze łagodny. We wszystkich dawkach obserwowano istotny wzrost w porównaniu z wyjściową odpowiedzią komórek T (p<0-003) i IgG (p<0-0001) na antygen MERS-CoV. Przeciwciała neutralizujące przeciwko żywym MERS-CoV obserwowano u czterech (44%) z dziewięciu uczestników w grupie otrzymującej wysokie dawki 28 dni po szczepieniu, a 19 (79%) z 24 uczestników miało przeciwciała zdolne do neutralizacji w teście neutralizacji pseudotypu wirusa.

Interpretacja wyników badania podana przez autorów: ChAdOx1 MERS był bezpieczny i dobrze tolerowany we wszystkich badanych dawkach. Pojedyncza dawka była w stanie wywołać zarówno humoralną, jak i komórkową odpowiedź na MERS-CoV. Wyniki tego pierwszego badania klinicznego u ludzi wspomagają progresję rozwoju klinicznego do badań fazy 1b i 2.

Wywiad z prof. Sarah Gilbert

https://www.youtube.com/watch?v=MKNavonhXyk

na pytanie prowadzącego "co jest największy wyzwaniem w badaniach?" pani profesor odpowiada 'Pieniądze. Badania wymagają pieniędzy, a my mamy mało pieniędzy"

@mimax2 / Krystyna Knypl M.D., Ph.D.

medical journalist

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com