15/07/2020. World Economic Forum press conference about biodiversity

by Krystyna Knypl July. 15, 2020 274 views

Webinarium na temat środowiska, inwestycji, nowej gospodarki, nowych kierunków rozwoju gospodarki. Interesujący speakerzy. Ciekawa forma uczestnictwa.

# 1

# 1

Prowadzący konferencję

# 2

# 2

Współprowadząca konferencję

# 3

# 3

Pierwsze wystąpienie

# 4

# 4

Drugie wystąpienie

Były jeszcze kolejne wystąpienia oraz pytania dziennikarzy.

PODSUMOWANIE

1.Oj, będzie się działo!

2.Praca, stanowiska pracy muszą być bardziej "zielone"

https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business

@mimax2 / Krystyna Knypl

medical journalist

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com