30/07/2020. O Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

by Krystyna Knypl July. 30, 2020 544 views

Założycielem Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (zwanym Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 Akademii Medycznej w latach 1950 -2008) jest Gabriel Piotr Baudouin, misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, który przyjechał do Warszawy w 1717 roku. W tym czasie mieszkańcy przeżywali trudne chwile z powodu epidemii dżumy, na ulicach było pełno osób chorych i kalekich, a także porzuconych małych dzieci, Przejęty ich losem misjonarz założył w 1732 roku na Krakowskim Przedmieściu placówkę opiekuńczą zwana Domem Podrzutków.

Ksiądz Bauduin znany był z niebywałej determinacji w gromadzeniu funduszy na budowę szpitala, czego dowodem jest poniższa opowieść:

Pewnego dnia ksiądz miał ponoć trafić ze skarbonką do salonu, w którym grano w karty. Tak głośno nią potrząsał, że jeden z graczy wymierzył mu policzek. - To dla mnie, a co na szpital? - spytał niezrażony Francuz. Po tych słowach karciarze spokornieli i ich złoto z zielonego stolika wylądowało w skarbonce.

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/ulica-15.html

# 1 Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie

# 1 Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie

Źródło:

https://fotopolska.eu/199443,foto.html?o=b3540

W 1758 Dom dla Podrzutków został przeniesiony na Plac Warecki, zmieniono jego nazwę na Szpital Generalny Dzieciątka Jezus. Początkowo zadaniem szpitala było leczenie i opieka nad osobami ubogimi, kobietami w ciąży, starcami i kalekami. Z czasem wzrosła ranga szpitala i od 1860 roku był on siedzibą Akademii Medyko - Chirurgicznej. W związku z rosnącą liczbą pacjentów zdecydowano się na budowę większej liczby obiektów. Na terenie pomiędzy ulicami Lindleya, Nowogrodzką, Chałubińskiego oraz Oczki wybudowano 22 budynki szpitalne, które zostały zaprojektowane przez wybitnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, W okresie międzywojennym znalazło w nich siedzibę 5 klinik wydziału lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz 11 oddziałów specjalistycznych. W czasie wojny na terenie szpitala toczyły się walki, udzielano pomocy rannym, był także miejscem tajnego nauczania medycyny. Szpital wznowił działalność w 1945 roku, w latach 1950 -2008 nazywał się Państwowy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Warszawie.

# 2 Obelisk z 1901 roku przy ul.Lindleya poświęcony pamięci pacjentów ze Szpitala Dzieciątka Jezus z poprzedniej lokalizacji przy Placu Wareckim

# 2 Obelisk z 1901 roku przy ul.Lindleya poświęcony pamięci pacjentów ze Szpitala Dzieciątka Jezus z poprzedniej lokalizacji przy Placu Wareckim

W latach 1968 -1970 odbywałam w tym szpitalu staż podyplomowy, a w dalszych latach pracowałam na oddziale chorób wewnętrznych realizując specjalizację z interny oraz wykonując badania do pracy doktorskiej „Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego”.

# 3 Szpital Dzieciątka Jezus od ulicy Lindleua

# 3 Szpital Dzieciątka Jezus od ulicy Lindleua

Źródło:

https://polona.pl/archive_prod?uid=1049297&cid=1049279&name=download_fullJPG

Nie samą nauką człowiek żyje… wychodząc naprzeciw realizacji przepowiedni mojej matki Haliny, znakomitej kabalistki, często powtarzającej „Ty to sobie męża wyleczysz” w szpitalu tym poznałam mojego męża Mieczysława.

# 4

# 4

Poznanie nastąpiło 19 czerwca 1979 roku na oddziale wewnętrznym, mieszczącym się w pawilonie 11 (wejście od ul. Nowogrodzkiej 59), gdy robiąc obchód wieczorny na jednej z sal zobaczyłam nowego pacjenta, którego nie przyjmowałam na oddział jako lekarz dyżurny. Wygłosiłam słynna kwestię „a pan co tu robi?”, na którą pacjent odpowiedział „leżę sobie”. Pacjenta przyjętego w trybie planowym na sali ulokował pan noszowy z izby przyjęć, nie widząc potrzeby poinformowania o tym lekarza dyżurnego. Potem było spotkanie za rok, oświadczyny, ślub, narodziny naszej córki Katarzyny, urlop wychowawczy i zmiana pracy z oddziału szpitalnego na Poradnię dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym, także mieszczącą się w pawilonie 11.

# 5 Pawilon 11

# 5 Pawilon 11

@mimax2 /Krystyna Knypl

medical writer

p.s. historia Szpitala Wolskiego

https://www.wolski.med.pl/vdata/_pliki/inne/ht[4921]_zarys_szpiata_starozakonnych_-_listopad_2018.pdf

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com