31/07/2020. Historia Szpitala Dzieciątka Jezus wg dawnych dokumentów

by Krystyna Knypl July. 31, 2020 63 views

Historia szpitala okazuje się być bardzo ciekawa. Znalazłam opis w Gazecie Lekarskiej - tej z XIX wieku oczywiście. Założyciel Gazety Lekarskiej Polikarp Girsztowt.Oto ona.

# 1 Otwarcie Domu Podrzutków przy Krakowskim Przedmieściu

# 1 Otwarcie Domu Podrzutków przy Krakowskim Przedmieściu

Historia szpitala Dzieciątka Jezus

Władysław Janowski, Gazeta Lekarska 1901r.

W dniu 14 lipca r.b oddany został do użytku publicznego nowy szpital Dzieciątka Jezus. Jest to pierwszy w Warszawie szpital urządzony według nowoczesnych wymagań higieny. Dlatego pragniemy zapoznać z nim czytelników Gazety.

Jak wiadomo nowy szpital Dzieciątka Jezus jest nowa instytucyą pomnażającą liczbę tak potrzebnych w Warszawie łóżek szpitalnych. Ma on tylko zastąpić dawny szpital pod tem wezwaniem od 1761 r., dzięki nieśmiertelnym zasługom ks. misjonarza Gabriela Baudoina na Placu Wareckim istniejący. Ponieważ stary szpital Dzieciątka Jezus stoi w środku miasta, sprawę więc przeniesienia go gdzieś dalej poruszano jeszcze w r.1863. Z różnych powodów rzecz ta poszła potem w zapomnienie i dopiero w r. 1891 Rada Miejska Dobroczynności Publicznej wzięła się do tej sprawy po raz drugi. Po długich perypetiach, których powtarzanie nie jest naszym celem a które opisane są w artykule Dr Gałeckiego, świeżo ogłoszonym w Nr 7 „Zdrowia” z roku bieżącego, Rada Miejsca postanowiła nieodwołalnie wybudować nowy szpital na t.zw. Folwarku Święto-Krzyskim, t.j. miejscowości położonej między ulicami Nowogrodzką, Teodora przedłużeniem Wspólnej i Koszykowej. Potrzebne na ten cel fundusze Rada Miejska otrzymała ze sprzedania miast placów po istniejącym dotychczas szpitalu Dzieciątka Jezus. Nadto liczyła ona na 220000 rubli, które miała otrzymać od Ministreyum Oświaty na wybudowanie klinik i teatru anatomicznego.

Zawiązał się [w r.1896] komitet budowy szpitala po przewodnictwem p.prezydenta miasta, powierzono wykonanie planów p.budowniczemu Józefowi Dziekońskiemu, w dniu 5 sierpnia r.1897 założono kamień węgielny pod nowy szpital, mianowicie pod obecny jego drugi pawilon chirurgiczny. Aktu poświęcenia dokonał ks. Seroczyński. Odnośny protokół, spisany w języku polskim i rosyjskim, złożono w puszcze ołowianej w fundamentach, po podpisaniu go przez przewodniczącego w komitecie budowy jenerała-majora Bibikowa, i członków komitetu: Zientkowskiego, Edwarda Lilpopa,Edmunda Dietla, pp. Pronaszkę, Lechowicza, Lindleya, Grotowskiego, Mościckiego, Cichockiego, Franciszka Lilpopa, Włóczewskiego, Wszebora, Andersa, Łapińskiego, ks. Seroczyńskiego,Słubickiego, Girdwoynia, Starożyka, Defnera, Sobieraj, Jeziorańskiego, Tworkowskiego i innych.

W ciągu roku 1897 do chwili obecnej cały szpital zbudowano, a obecnie do użytku publicznego oddano.

http://www.tlw.waw.pl/index.php?id=31&newsy_id=393

# 1

# 1

Obszerna publikacja Marii Kolankiewicz Historia Domu Baudouina

https://baudouin.waw.pl/images/schronienie.pdf

a w niej fragmenty:

Przepisy szczegółowe dla zakładu Dzieciątka Jezus w Warszawie

Zakład Dzieciątka Jezus mieścić będzie:

1) szpital dla chorych płci obojej i dzieci, dotkniętych wszelkimi chorobami, tak wewnętrznemi, jako i zewnętrznemi, oprócz wenerycznej, świerzby i raka;

2) oddział kobiet dotkniętych wielką chorobą;

3) oddział kobiet obłąkanych;

4) oddział podrzutków;

5) instytut i klinikę położniczą;

6) szkołę felczerów, (która ze szpitala wojskowego przeniesioną zostanie do zakładu Dzieciątka Jezus, po zupełnem jego urządzeniu);

7) instytut szczepienia ospy ochronnej;

8) oddział przytułku dla ubogich, w porze zimowej;

9) oddział dla udzielania rady i pomocy przychodzącym chorym;

10) aptekę.

Uwaga.Mężczyzn obłąkanych i epileptyków do zakładu przyjmować zabrania się; jeżeliby zaś ktobądź z pozostających już w którymkolwiek, oddziale chorych, powyżej wyszczegól-nionych, uległ jednej z tych chorób, to jest obłąkaniu lub epilepsyi,wówczas niezwłocznie powinien być tranzlokowany do właściwego szpitala.

Sprawozdanie Lekarskie z czynności szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie roku 1841 przez Naczelnego Lekarza tegoż szpitala Dra Le Brun

Już dzisiaj szpital Dzieciątka Jezus należy do największych i najlepiej urządzonych szpitali europejskich; jest ozdobą i bogactwem miasta, podnosi jego znaczenie, jest dowodem wysokiego w niem stopnia cywilizacji i odwiedzany często przez cudzoziemskich lekarzy i podróżnych, staje się przedmiotem pochwał i podziwienia.

Na służbę lekarską składać będą:

1) Naczelny lekarz;

2) Dyrektor instytutu położniczego;

3) Lekarze ordynujący, których stale będzie dwóch; użytych zaś czasowo, szczególnie w zimowej porze, może być i większa liczba, w miarę potrzeby;

4) Lekarz miejscowy;

5) Felczerowie, których stale będzie czterech, i więcej gdyby tego zaszła potrzeba;

6) Uczniowie felczerscy, których liczba nie powinna przewyższać liczby felczerów;

7) Służba lekarska w instytutach położniczym i szczepienia ospy, tudzież w szkole felczerów, oznaczona jest przez właściwe ustawy.(...)

Źródło: Przepisy szczegółowe dla zakładu Dzieciątka Jezus

# 2 str.129 publikacji Marii Kolankiewicz

# 2 str.129 publikacji Marii Kolankiewicz

@mimax2 / Krystyna Knypl

medical journalist

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com