1/01/2021. Happy New Year!

by Krystyna Knypl January. 01, 2021 532 views

Miniony rok niepodobny do żadnego z dotychczasowych, ale jego następca ma nie mniejsze szanse być podobnie niepowtarzalnym. Najciekawsze nadciąga z Davos. Prognozowane gorące tematy to oczywiście C-19 oraz tolerancja szczepionki, a także pogłębiający się chaos w ochronie zdrowia.

The past year is not similar to any of the previous ones, but its successor has no less chance to be similarly unique. The most interesting is coming from Davos. The hot topics are of course C-19 and tolerance of the vaccine, as well as deepening chaos in health care.

# 1

# 1

Gramy w ruletkę - na kogo wypadnie główna wygrana? na kogo przegrana? Czas pokaże.

@mimax2 / Krystyna Knypl

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com