2/01/2020. Kalendarz pandemii

by Krystyna Knypl January. 02, 2021 189 views

W Nowy Rok wchodzimy ze starymi problemami, których ilość rośnie każdego dnia z niezwykłą szybkością.

Uszeregujmy jeszcze raz chronologię zdarzeń

18 PAŹDZIERNIK 2019

Odbywają się w hotelu The Pierre w Nowym Yorku

https://www.youtube.com/watch?v=a_Z8_WsO3ZE

The Pierre Hotel istnieje od 1930 roku, a jego gośćmi byli między innymi Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Hubert de Givenchy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Yves Saint Laurent, Barbra Streisand oraz Joan Collins. Hasło hotelu stronie internetowej brzmi: French classical meets New York chic. W jego wnętrzu był kręcone sceny do film Scent of women, z słynną kwestią No mistakes in the tango, darling, not like life czyli „W tangu nie ma błędów, nie tak jak w życiu”. Przypomnijmy sobie ten fragment filmu ( https://www.youtube.com/watch?v=Q-GW0gPMWnM ).

Jedna noc w tym hotelu kosztuje 3100 złotych, wyjątkowo można złapać okazję za jedyne 2500 złotych! Gdy jednak chcemy mieć pokój z widokiem na Manhattan to musimy zapłacić 3200 złotych. Pokój królewski z widokiem na Central Park to cena 4585 złotych za jedną noc. No, ale na zdrowi nikt nie może oszczędzać, zwłaszcza gdy w grę wchodzi zdrowie całej ludzkości!

W spotkaniu uczestniczy 15 liderów światowego biznesu, rządów i zdrowia publicznego podczas którego symulowano serię dramatycznych zdarzeń opartych na wcześniej przygotowanych scenariuszach epidemii wywołanej przez nowego koronawirusa, który pojawia się w Ameryce Południowej.

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/882-symulacja-epidemii-koronawirusa-event-201-niepokojaco-podobna-do-rzeczywistosci

Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy wydają zalecenia:

The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly propose the following:

  1. Governments, international organizations, and businesses should plan now for how essential corporate capabilities will be utilized during a large-scale pandemic.
  2. Industry, national governments, and international organizations should work together to enhance internationally held stockpiles of medical countermeasures (MCMs) to enable rapid and equitable distribution during a severe pandemic.
  3. Countries, international organizations, and global transportation companies should work together to maintain travel and trade during severe pandemics.
  4. Governments should provide more resources and support for the development and surge manufacturing of vaccines, therapeutics, and diagnostics that will be needed during a severe pandemic.
  5. Global business should recognize the economic burden of pandemics and fight for stronger preparedness.
  6. International organizations should prioritize reducing economic impacts of epidemics and pandemics.
  7. Governments and the private sector should assign a greater priority to developing methods to combat mis- and disinformation prior to the next pandemic response

Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum oraz Bill & Melinda Gates Foundation wspólnie proponują, co następuje:

Rządy, organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa powinny już teraz zaplanować, w jaki sposób istotne możliwości korporacyjne zostaną wykorzystane podczas pandemii na dużą skalę.

1.Przemysł, rządy krajowe i organizacje międzynarodowe powinny współpracować w celu zwiększenia posiadanych na szczeblu międzynarodowym zapasów medycznych środków zapobiegawczych (MCM), aby umożliwić szybką i sprawiedliwą dystrybucję podczas poważnej pandemii.

2.Kraje, organizacje międzynarodowe i globalne firmy transportowe powinny współpracować w celu utrzymania podróży i handlu podczas ciężkich pandemii.

3.Rządy powinny zapewnić więcej zasobów i wsparcia dla rozwoju i szybkiego wytwarzania szczepionek, terapii i diagnostyki, które będą potrzebne podczas ciężkiej pandemii.

4.Światowy biznes powinien uznać ekonomiczne obciążenie pandemiami i walczyć o większą gotowość.

5.Organizacje międzynarodowe powinny priorytetowo traktować zmniejszanie skutków gospodarczych epidemii i pandemii.

6.Rządy i sektor prywatny powinny nadać większy priorytet opracowaniu metod walki z błędami i dezinformacją przed kolejną reakcją na pandemię.

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Patogenem, który odgrywa główną rolę w scenariuszu ćwiczeń pandemicznych Event 201, jest koronawirus...

Zbieżność z tym co wydarzyło się wkrótce powoduje wydanie oświadczenia:

In October 2019, the Johns Hopkins Center for Health Security hosted a pandemic tabletop exercise called Event 201 with partners, the World Economic Forum and the Bill & Melinda Gates Foundation. Recently, the Center for Health Security has received questions about whether that pandemic exercise predicted the current novel coronavirus outbreak in China. To be clear, the Center for Health Security and partners did not make a prediction during our tabletop exercise. For the scenario, we modeled a fictional coronavirus pandemic, but we explicitly stated that it was not a prediction. Instead, the exercise served to highlight preparedness and response challenges that would likely arise in a very severe pandemic. We are not now predicting that the nCoV-2019 outbreak will kill 65 million people. Although our tabletop exercise included a mock novel coronavirus, the inputs we used for modeling the potential impact of that fictional virus are not similar to nCoV-2019.

W październiku 2019 r. w Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa odbyło się ćwiczenie pandemiczne o nazwie Event 201 z udziałem partnerów, Światowego Forum Ekonomicznego i Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Niedawno Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia otrzymało pytania, czy te ćwiczenia na wypadek pandemii przewidywały obecny nowy wybuch koronaawirusa w Chinach. Aby było jasne, Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia i jego partnerzy nie dokonali prognozy podczas naszych ćwiczeń na stole. Na potrzeby tego scenariusza zamodelowaliśmy fikcyjną pandemię koronawirusa, ale wyraźnie stwierdziliśmy, że nie była to przepowiednia. Zamiast tego ćwiczenie służyło zwróceniu uwagi na wyzwania w zakresie gotowości i reagowania, które prawdopodobnie pojawią się w przypadku bardzo poważnej pandemii. Nie przewidujemy teraz, że wybuch epidemii nCoV-2019 zabije 65 milionów ludzi.

https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html

17 LISTOPADA 2019

Pierwszy przypadek C-19 rozpoznany w Chinach

https://web.archive.org/web/20200313004217/https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back

# 1

# 1

@mimax2 / Krystyna Knypl

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com