10/01/2021. Wirusy w natarciu cd

by Krystyna Knypl January. 10, 2021 149 views

Obok Unii Stanów Autonomicznych (USA) oraz Związku Socjalistycznych Republik Realandzkich ( ZSRR) na globalnej mapie świata liczyły się Tiny znane też pod nazwą Tińska Republika Ludowa (TRL). Tinom wiodło się według zasady "raz na wozie, raz pod wozem". Kolejny wódz narodu Czi-Da-Czi postanowił to zmienić. Sukces nadszedł po kilku latach nowej strategii propagandowej. Obowiązywało się nie tylko stosowanie się do wytycznych Tińskiej Partii Ludowej ale także używanie odpowiednich słów. Każdy kto myślał inaczej lub używał innych słów niż rekomendowane przez partię był uznawany za przestępcę, który był oskarżany o "zakłócanie porządku społecznego".

Używanie słów rekomendowanych przez partię było określane mianem "zabezpieczenia stabilności", która w perspektywie służyła "harmonizacji społeczeństwa". Po kilku latach używania odpowiednich słów wprowadzanych do umysłów społeczeństwa zaczęto osiągać bardzo dobre rezultaty. Obserwatorzy efektów osiąganych przez Tiny postanowili przeprowadzić podobne działanie w odniesieniu do medycyny dzięki którym miała powstać Nowa Wspaniała Medycyna

Podstawowym założeniem był podział na Znawców Medycyny i Potulnych Wykonawców. Znawców nazywano ekspertami, zastanawiano się nad słowem "dostawca prawdy" czy ktoś kto łączył w sobie status eksperta oraz przekazującego prawdę. Słuchaczy licznych wykładów nazywano "złaknionymi prawdziwej wiedzy", co niebywale podnosiło wszystkim samopoczucie do granic rozkoszy erotycznej. Każdy chciał obcować z przekazem medycznym gwarantującymi mu rozkosz na miarę doznań erotycznych. Prócz przekazów nowej wspaniałej wiedzy między słowa wpleciono przekazy:

#przytakuj naszym przekazom i połykaj ich treść

#zapomnij o starej wiedzy

#propaguj nową, wspaniałą medycynę, głoś jej chwałę i wielkość

#zwalczaj myślących inaczej

#zwalczaj myślących samodzielnie i mających osobiste doświadczenie w medycynie

Jako najważniejsze cele wzięto zdyskredytowanie doświadczenia osobistego w medycynie, samodzielność myślenia oraz znajomość patofizjologii. Tylko wybrańcy mieli prawo myśleć samodzielnie i formułować wnioski, tłum miał powtarzać co otrzymał w przekazie od wybrańców.

Po kilku latach gwardia hunwejbinów medycyny była gotowa do służby ludzkości, jej głównym celem było promowanie Narodowego Programu Szczepień Sarmalandii (NPSS)

Program realizowały z niezwykłym oddaniem zastępy hunwejbinów medycyny, szczepiących dniem i nocą. Wydano instrukcje zwiększające wydajność ogólnonarodowej akcji szczepienia wszystkiego co się porusza i na drzewo nie ucieka. Egzemplarze uciekające na drzewo nie szczepiono, bo mogły to być nietoperze będące pierwotnym rezerwuarem zarazy. Optymalizowano czas pobytu w gabinecie, wypełniania dokumentacji i wykonywania zabiegu. Zrezygnowano na przykład z wykonywania aspiracji po wkłuciu igły bo w końcu nie o to chodziło żeby sprawdzać gdzie jest igła - w mięśniu czy w naczyniu krwionośnym - tylko o to aby szczepionkę ulokować w obywatelu oczekującym należnej mu procedury medycznej. Detale anatomiczne były bez znaczenia liczyła się liczba wkłuć i podań.

Niestety niektórzy zaszczepieni maruderzy margolili, że mają dolegliwości po zaszczepieniu - gorączkę, bóle mięśni, powiększone węzły chłonne, osłabienie. Powstawały wątpliwości, z dnia na dzień było ich coraz więcej aż powstał straszna, okrutna Myślozbrodnia Niewiary w Szczepionkę.

Myślozbrodnia rozpleniły się w całej Sarmalandii i namnażały z szybkością dorównującą wirusom. Myślozbrodniarze zbierali się na forach internetowych i opowiadali sobie o swych wątpliwościach co do działania szczepionki. Myślozbrodniarze z dyplomem lekarza byli wychwytywani przez hunbejbinów medycyny i kierowani do oczyszczenia umysłów. Podniosłe zadania oczyszczania umysłów prowadziły struktury korporacji zawodowych wzywając przed swe groźne oblicze.

#1

#1

@mimax2 / Krystyna Knypl

dziennikarz akredytowany w Sarmalandii

https://konsylium24.pl/k24/fora-dyskusyjne/poradnik-lekarski/koronawirus-aktualnosci/post/144502?page=6&comment_id=2229411&sort_comment=oldest&page=6&comment_id=2229411&sort_comment=oldest#comment-place-2229373

***

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7119964/?fbclid=IwAR1yYei4nvJvusRwTuG8munjqtmukXpbpYbKho-Y_w9KbVuCBFGv-h2brKQ

W wzmocnieniu zależnym od przeciwciał, suboptymalne przeciwciała (niebieskie struktury w kształcie litery Y na grafice) wiążą się zarówno z wirusami, jak i receptorami Fc gamma (wyznakowane FcγRII) eksprymowanymi na komórkach odpornościowych sprzyjających infekcjom tych komórek. Wzmocnienie zależne od przeciwciał ( ADE ), czasami mniej precyzyjnie nazywane wzmocnieniem odporności lub nasileniem choroby , jest zjawiskiem, w którym wiązanie wirusa z suboptymalnymi przeciwciałami zwiększa jego wejście do komórek gospodarza , a następnie jego replikację . Przeciwciała przeciwwirusowe sprzyjają infekcjom wirusowym docelowych komórek odpornościowych poprzez wykorzystanie fagocytarnego FcγR lub szlaku dopełniacza . Po interakcji z wirusem przeciwciało wiąże się z receptorami Fc (FcR) eksprymowanymi na niektórych komórkach odpornościowych lub niektórych białkach dopełniacza . FcγR wiąże przeciwciało poprzez jego fragment krystalizujący region (Fc) . Zwykle procesowi fagocytozy towarzyszy degradacja wirusa, jednak jeśli wirus nie jest zneutralizowany (z powodu niskiego powinowactwa lub skierowania na nieneutralizujący epitop), wiązanie przeciwciał może skutkować ucieczką wirusa, a tym samym zwiększoną infekcją . Zatem fagocytoza może powodować replikację wirusa, a następnie śmierć komórek odpornościowych. Wirus „oszukuje” proces fagocytozy komórek odpornościowych i wykorzystuje przeciwciała żywiciela jako konia trojańskiego . ADE może wystąpić z powodu nieneutralizujących właściwości przeciwciała, które wiążą wirusowe epitopy inne niż te zaangażowane w przyłączanie i wnikanie komórki gospodarza. ADE może również wystąpić z powodu obecności subneutralizujących stężeń przeciwciał (wiązanie z epitopami wirusa poniżej progu neutralizacji). Ponadto ADE można wywołać, gdy siła oddziaływania przeciwciało-antygen jest poniżej określonego progu. Zjawisko to może prowadzić do zwiększonej zakaźności i zjadliwości wirusa . Wirusy, które mogą powodować ADE, często mają wspólne cechy, takie jak różnorodność antygenów, zdolność do replikacji i utrzymywania się w komórkach odpornościowych. ADE może wystąpić podczas rozwoju pierwotnej lub wtórnej infekcji wirusowej, a także po szczepieniu kolejnym zakażeniem wirusem. Zaobserwowano to głównie w przypadku wirusów o dodatniej polarności RNA . Wśród nich są flawiwirusy takie jak wirus dengi , wirus żółtej febry , wirus Zíka , koronawirusy , w tym alfa- i betacoronaviruses , ortomyksowirusami takich jak grypa , retrowirusów , takich jak HIV i Orthopneumoviruses takie jak RSV. Wzmocnienie zależne od przeciwciał - https://pl.qaz.wiki/wiki/Antibody-dependent_enhancement

https://pl.qaz.wiki/wiki/Antibody-dependent_enhancement#Culture_and_society

https://pl.qaz.wiki/wiki/Antibody-dependent_enhancement

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com