13/01/2021. Reuters Next conference "Rethink, Rebuild, Recovery A New Vision for a Better Tomorrow"

by Krystyna Knypl January. 13, 2021 421 views

Odbywa się konferencja on-line na temat przyszłości świata. Przedstawiciele rządów, banków, społeczeństwa dyskutują o tym co będzie w post-covid era.

Chyba tego nie wie nikt.

# 1

# 1

Christine Lagarder mówi między innymi o programie COVAX

Szukają dokładnych narzędzi pomiaru rozmiarów kryzysu, zakresu kryzysu i sposobów niesienia pomocy Europejczykom.

# 2

# 2

COVAX is one of three pillars of the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, which was launched in April by the World Health Organization (WHO), the European Commission and France in response to this pandemic. Bringing together governments, global health organisations, manufacturers, scientists, private sector, civil society and philanthropy, with the aim of providing innovative and equitable access to COVID-19 diagnostics, treatments and vaccines. The COVAX pillar is focussed on the latter. It is the only truly global solution to this pandemic because it is the only effort to ensure that people in all corners of the world will get access to COVID-19 vaccines once they are available, regardless of their wealth.

# 3

# 3

Reuters Next conferecne "Rethink, Rebuild, Recovery A New Vision for a Better Tomorrow"

COVAX jest jednym z trzech filarów akceleratora dostępu do narzędzi COVID-19 (ACT), który został uruchomiony w kwietniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Komisję Europejską i Francję w odpowiedzi na tę pandemię. Skupia on rządy, światowe organizacje zdrowotne, producentów, naukowców, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie i filantropię, w celu zapewnienia innowacyjnego i sprawiedliwego dostępu do diagnostyki, leczenia i szczepionek COVID-19. Filar COVAX koncentruje się na tym ostatnim. Jest to jedyne prawdziwie globalne rozwiązanie tej pandemii, ponieważ jest to jedyny wysiłek mający na celu zapewnienie ludziom we wszystkich zakątkach świata dostępu do szczepionek COVID-19, gdy tylko będą one dostępne, niezależnie od ich bogactwa.

Druga sesja "The Fight for Press Freedom Around the world" uczestniczy w niej między innymi Christiane Amanpour.

# 3 Christiane Amanpour

# 3 Christiane Amanpour

Section 230

Artykuł 230 jest aktem prawnym dotyczącym Internetu w Stanach Zjednoczonych, przyjętym do prawa w ramach ustawy Communications Decency Act (CDA) z 1996 r. (nazwa zwyczajowa tytułu V Telecommunications Act z 1996 r.), formalnie skodyfikowanym jako sekcja 230 Communications Act z 1934 r. w 47 U. S. C. § 230.[a] Sekcja 230 zasadniczo zapewnia wydawcom stron internetowych immunitet od treści stron trzecich. Zasadniczo sekcja 230 lit. c) pkt 1 zapewnia zwolnienie z odpowiedzialności dostawców i użytkowników "interaktywnych usług komputerowych", którzy publikują informacje dostarczane przez użytkowników będących osobami trzecimi:

Żaden dostawca lub użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie może być traktowany jako wydawca lub prelegent jakichkolwiek informacji dostarczanych przez innego dostawcę treści informacyjnych.

Potrzebne przepisy na temat z jednej strony wolności słowa, ż drugiej ograniczająe hejt w internecie. Komentarz - że kurczaki z CNN kiwające głową biorą udział w konferencji. Christiane Amanpour na niebiesko, wolałam na beżowo w wersji korespondentki z wojny w Iraku. Christiane Amanpour nie czyta kłamstw na Twitter, to nie jest jej świat - powiedziała ze zdenerowowaną miną. Wojnę w Iraku relacjonowała z spokojniejszą miną.... potęga hejtu...

Maria Ressa

amerykańsko-filipińska fundatorka portalu Rappler

Uczestniczę on line

@mimax2 / Krytyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com