19/03/2021. Dwa style narracji

by Krystyna Knypl March. 19, 2021 132 views

Dwa style narracji konkurują o uwagę czytelników, wyborców, no i jak określa to nowomowa w medycynie - biorców szczepionki. EMA nie widzi związku powikłań zakrzepowych z szczepieniem, w Norwegii widzą taką zależność.

#1

#1

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/questions-answers-review-tolperisone-containing-medicines_pl.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/news/european-medicines-agency-recommends-restricting-use-tolperisone-medicines

https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/questions-answers-review-tolperisone-containing-medicines_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/tolperisone-product-information-approved-chmp-21-june-2012-pending-endorsement-european-commission_en.pdf

https://pmj.bmj.com/content/postgradmedj/66/775/406.full.pdf

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/1097-0142(195901/02)12:1%3C164::AID-CNCR2820120122%3E3.0.CO;2-Y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3993046/

https://www.aafp.org/afp/1998/1015/p1313.html

Przewód piersiowy łączy się z układem żylnym na szyi w miejscu połączenia lewej żyły podobojczykowej i żyły szyjnej wewnętrznej. Węzły nadobojczykowe lewostronne stanowią końcową, wspólną drogę odpływu chłonki z naczyń przeponowych.

Leki mogące powodować limfadenopatię

http://sideeffects.embl.de/se/C0497156/

Diagnoza powiększonych węzłów chłonnych

Spośród 255 przypadków 48,28% stanowiły nowotwory przerzutowe, 27,5% gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych, 15,3% nieswoiste reaktywne zapalenie węzłów chłonnych, 4,3% niezłośliwe ziarniniakowe zapalenie węzłów chłonnych, 2,7% chłoniaki, a 1,96% ostre ropne zapalenie węzłów chłonnych. Średni wiek zachorowania na nowotwór przerzutowy wynosił 57 lat, natomiast w przypadku gruźliczego zapalenia węzłów chłonnych 34,5 roku. Częściej chorowały kobiety niż mężczyźni, stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 1:1,4. Zajęcie węzłów chłonnych lewostronnych obserwowano u 50%, prawostronnych u 46%, a obustronne u 4% chorych. Wnioski: Powiększenie węzła chłonnego nadobojczykowego często wiąże się z poważną patologią zarówno u młodych dorosłych, jak i u pacjentów w podeszłym wieku. Ponadto, nasze badanie podkreśla znaczenie FNAC we wstępnej ocenie powiększonych węzłów chłonnych nadobojczykowych.

https://www.researchgate.net/publication/239526239_Pattern_of_disease_in_palpable_supraclavicular_lymph_node_A_cytopathological_perspective

# 1

# 1

# 2

# 2

Fine needle aspiration cytology of supraclavicular lymph nodes: Our experience over a three-year period

FNAC węzłów chłonnych nadobojczykowych wykonano u 215 pacjentów w okresie trzech lat (od sierpnia 2006 do lipca 2009). Ponieważ u 18 pacjentów aspirat był niewystarczający lub opinia była niejednoznaczna, przeanalizowaliśmy pozostałe 197 przypadków. Patologia złośliwa stanowiła 79,7% (157/197) przypadków. Były to głównie przypadki przerzutowego raka kolczystokomórkowego (79/197, 40,1%), gruczolakoraka (47/197, 23,9%), raka drobnokomórkowego (12/197, 6,1%) i chłoniaka (10/197, 5%). Gruźlicę stwierdzono w 28 (14,2%) przypadkach. Spośród tych 197 chorych u 92 wykonano biopsję. Opinia oparta na FNAC była błędna w 6 przypadkach, ale potwierdziła się z ostatecznymi wynikami histopatologicznymi w pozostałych 86 przypadkach. FNAC jest doskonałą pierwszą linią diagnostyczną, a stosowana z odpowiednim połączeniem doświadczenia i staranności może znacznie zmniejszyć liczbę błędów.

https://www.researchgate.net/publication/51624833_Fine_needle_aspiration_cytology_of_supraclavicular_lymph_nodes_Our_experience_over_a_three-year_period

Reakje uczuleniowe

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddg.13362

Are all left supraclavicular lymphadenopathies Virchow's? A retrospective study of 320 left cervical lymphadenopathy

Clinical Cancer Investigation Journal 2016,5,15 -19

Limfadenopatia szyjna jest jednym z najczęstszych, a czasem jedynym objawem klinicznym zmian łagodnych i złośliwych. Spośród 320 przypadków 33% wykazywało reaktywne zapalenie węzłów chłonnych, 29% - złogi przerzutowe, 14% - cechy ziarniniakowego i martwiczego zapalenia węzłów chłonnych, 9% - gruźliczego zapalenia węzłów chłonnych. W prezentowanym badaniu najczęstszą przyczyną powiększenia węzłów chłonnych było reaktywne zapalenie węzłów chłonnych, a następnie złogi przerzutowe. Rak kolczystokomórkowy jest najczęstszą zmianą przerzutową w węzłach chłonnych i stanowi 65% przypadków. Spośród 62 przypadków SCC 74% było rogowaciejących, 16% nierogowaciejących, 29% przypadków wykazywało ziarniniaki. Brak rogowacenia, obecność ziarniniaka, komórek plazmatycznych i eozynofilów sprzyja przerzutom z raka nosogardła. Keratynizacja sprzyja rakowi kolczystokomórkowemu, a brak eozynofilów i komórek plazmatycznych w tle sprzyja przerzutom SCC z innych lokalizacji. Wnioski: Prezentowane badania podkreślają przydatność FNAC w limfadenopatii szyjnej lewej, gdzie często występują przerzuty. Wiedza na temat cech i wzorów cytologicznych pomoże klinicyście we wczesnym wykryciu odpowiednich przypadków w celu przeprowadzenia badań i leczenia.

#

#

Źródło:

https://www.ccij-online.org/article.asp?issn=2278-0513;year=2016;volume=5;issue=1;spage=15;epage=19;aulast=Raja

@mimax2 / Krystyna Knypl

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com