28/04/2021. Piękne tradycje placówek medycznych przy ulicy Barskiej w Warszawie

by Krystyna Knypl April. 28, 2021 532 views

Miło jest gdy piękne tradycje w medycynie znajdują znakomitych kontynuatorów. Takimi przykładami są Przychodnia Otmed przy ul. Barskiej 2 oraz oddział internistyczny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.

Wysoki poziom oddziału wewnętrznego poznałam już w 1966 roku będąc studentką IV roku wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a jednocześnie rodziną pacjentki hospitalizowanej w tatmych latach z powodu zawału mięśnia sercowego.

# 1 Szpital przy ul. Barskiej

# 1 Szpital przy ul. Barskiej

Ordynatorem oddziału był wówczas dr Michał Lityński, wybitny lekarz, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a także autor pierwszego na świecie opisu przypadku hiperaldosteronizmu pierwotnego (1953 roku).

# 2 Artykuł o dr M.Lityńskim

# 2 Artykuł o dr M.Lityńskim

W latach 80 tych korzystaliśmy z pomocy przychodni chirurgii szczękowej przy ulicy Barskiej, gdy nasza córka doznała urazu zęba podczas jazdy na rowerze.

# 3 Wizyta w Poradni Chirurgii Szczękowej przy ul. Barskiej, lata 80 te

# 3 Wizyta w Poradni Chirurgii Szczękowej przy ul. Barskiej, lata 80 te

W latach 1975-1983 ordynatorem oddziału wewnętrznego była prof. Zofia Kuratowska, z którą współpracowała dr Małgorzata Wysocka, obecnie kontynuująca pracę jako lekarz POZ w Przychodni Otmed przy ulicy Barskiej 2. Placówka ta cieszy się wysokim uznaniem wśród mieszkańców Ochoty.

# 4 Przychodnia POZ przy ul. Brskiej 2

# 4 Przychodnia POZ przy ul. Brskiej 2

Również pani dr Marzanna Staszewska - Skurczyńska, obecnie ordynator oddziału wewnętrznego szpitala przy ulicy Barskiej, współpracowała z prof. Z. Kuratowską w Klinice Hematologii CSK AM przy ulicy Banacha 1.

Piękną tradycję niesienia pomocy pacjentom będącym w potrzebie kontynuują koledzy dyżurujący na Izbie Przyjęć szpitala oraz pracujący na oddziale wewnętrznym. W trudny czas pandemii niosą oni szybką i profesjonalną pomoc, która jest kontynuowana po przyjęciu pacjenta na oddział wewnętrzny.

# 5 Wypowiedź pacjenta oczekującego na Izbie Przyjęc na test PCS  albo Evidence Based Medicnie jak pracuje szpital przy ulicy Barskiej

# 5 Wypowiedź pacjenta oczekującego na Izbie Przyjęc na test PCS albo Evidence Based Medicnie jak pracuje szpital przy ulicy Barskiej

Z pomocą pacjentom na oddziale śpieszy także piel. dypl. Justyna Filippow - Skolmowska, wspierając pacjentów oraz ich rodziny w kwestiach organizacji opieki pielęgniarskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracą oraz cenną pomoc i wsparcie otrzymywane od wszystkich pracowników przychodni Otmed przy ul. Barskiej 2 oraz szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.

# 6

# 6

Zgodnie aktualną tendencją wirtualizacji ochrony zdrowia do najserdeczniejszych podziękowań dołączamy wiosenną e-sasankę.

W imieniu zespołu Gazety dla Lekarzy

Dr med. Krystyna Knypl

redaktor naczelna & wydawca

Źródła:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17642209/

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1161-diagnozy-szybkie-diagnozy-powolne

https://web.archive.org/web/20201029204722/http://www.encysol.pl/wiki/Zofia_Kuratowska

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com