29/04/2021. Współistnienie raka żołądka i szpiczaka mnogiego

by Krystyna Knypl April. 29, 2021 419 views

Współistnienie dwóch lub większej liczby nowotworów u jednego pacjenta jest niezbyt często spotykanym zjawiskiem. Do rzadkich postaci tego rodzaju połączenia należy współistnienie raka żołądka oraz szpiczaka mnogiego.

# 1

# 1

W retrospektywnym badaniu stwierdzono drugi pierwotny nowotwór złośliwy w 4,5% przypadków MM, z czego 26,7% stanowiły nowotwory żołądka. Współistnienie raka żołądka i szpiczak mnogiego jest częściej opisywane przez autorów japońskich. Wiąże się to z faktem iż rak żołądka częściej występuje w tym kraju.

# 2

# 2

Połączenie tych dwóch nowotworów stanowi duże wyzwanie diagnostyczne, więcej

https://www.jceionline.org/download/association-of-multiple-myeloma-and-gastric-adenocarcinoma-3191.pdf

# 3

# 3

Źródło:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1701592

Najczęsze zmiany osłabienie i utrata masy ciała, bóle kostne odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednicy, żeber spowodowane zmianami oseolitycznymi,) objawy neurologiczne spowodowane uciskiem lub uszkodzenia rdzenia kręgowego, złamania patologiczne, niedokrwistość, podwyżśozny poziom wapnia w surowicy

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.15.15.

O szpiczaku na łamach Gazety dla Lekarzy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly/580-szpiczak-plazmocytowy

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/871-o-ksiazce-wszystkie-twarze-szpiczaka

Poradnik o szpiczaku mnogim dla pacjentów

http://www.szpiczak.org/wp-content/uploads/dokumenty/ksiazki/szpiczak_mnogi_t4_srodek.pdf

@mimax2 / Krystyna Knypl

Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com