1/05/2021. Szpiczak mnogi

by Krystyna Knypl May. 01, 2021 222 views

Szpiczak mnogi jest nowotworem krwi wywodzącym się ze znajdujących się w szpiku kostnym komórek zwanych komórkami plazmatycznymi. Są one ważną częścią układu odpornościowego człowieka.

Nieprawidłowe komórki plazmatyczne mogą wypierać lub hamować wzrost innych komórek w szpiku kostnym, w tym czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi. Ograniczają one również tworzenie prawidłowych komórek plazmatycznych, co obniża odporność danej osoby.

# 1

# 1

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpiczak_mnogi#/media/Plik:Multiple_myeloma_(1)_MG_stain.jpg

W efekcie rozwija się niedokrwistość, nadmierne krwawienie po skaleczeniach skóry, z powodu niedoboru płytek krwi , obniżona zdolność do zwalczania infekcji, z powodu niedoboru białych krwinek i niezdolności organizmu do reagowania na infekcje z powodu obecności nieprawidłowych przeciwciał.

Komórki szpiczak produkują "białko monoklonalne" zwane też "immunoglobuliną monoklonalną" lub "białkiem M". Białko M może gromadzić się we krwi i moczu, potencjalnie uszkadzając nerki i inne narządy, a także zmniejszając odporność. U zdrowej osoby, u której wykryto niewielką ilość tego białka M, mówi się o gammopatii monoklonalnej o nieustalonym znaczeniu (MGUS).

Szpiczak powoduje strukturalne uszkodzenie kości, co może skutkować osłabieniem kości i z czasem prowadzić do bolesnych złamań lub pęknięć kości. Szpiczak jest zwykle nazywany szpiczakiem mnogim, ponieważ większość ludzi (90% lub więcej) ma więcej niż 1 zmianę kostną w momencie rozpoznania lub zmiany rozwijają się w trakcie trwania choroby

Czynnikami ryzyka są starszy wiek i płeć męska. Ludzie, którzy byli narażeni na promieniowanie lub na azbest, benzen, pestycydy i inne chemikalia stosowane w produkcji gumy mogą być w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju szpiczaka. Osoby często narażone na kontakt z produktami z drewna, takie jak stolarze, meblarze i papiernicy, są również w grupie podwyższonego ryzyka. Szpiczak występuje także wśród zawodowych strażaków i osób narażonych na działanie herbicydów.

Objawy:

Do objawów szpiczak należą: niedokrwistość, łatwe męczenie się, bóle kości nasilające się w nocy, podatność na złamania, ból pleców, złamania żeber, kompresyjne złamania kręgów, niewydolność nerke spowodowana ich uszkodzeniem przez patologiczne białko monoklonalne, obrzęki stóp, podwyższony poziom wapnia (hiperkalcemia) w surowicy, ubytek wagi, nudności, osłabienie mięśni, dezorienacja umysłowa.. Ubytek wagi, nudności, pragnienie, osłabienie mięśni i dezorientacja umysłowa są związane z niewydolnością nerek, hiperkalcemią lub innymi zaburzeniami równowagi substancji chemicznych we krwi.

Rozpoznanie

Rozpoznanie objawowego PCM wymaga spełnienia następujących kryteriów:

 1. obecność klonalnych plazmocytów w badaniu cytologicznym/histopatologicznym szpiku kostnego 10% i więcej;
 2. obecność białka M w surowicy/moczu (niezależnie od jego stężenia);
 3. stwierdzenie objawów uszkodzenia narządowego określanych anglojęzycznym akronimem CRAB:
  • C (calcium): hiperkalcemia, stężenie wapnia w surowicy powyżej 2,75 mmol/l (> 11 mg/dl) lub > 0,25 mmol/l (> 1 mg/dl) powyżej górnej granicy normy;
  • R (renal): niewydolność nerek, stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 2 mg/dl (> 1,73 mmol/l) lub klirens kreatyniny < 40 ml/min;
  • A (anemia): niedokrwistość, stężenie hemoglobiny (Hb) poniżej 10 g/dl lub jej zmniejszenie o co najmniej 2 g/dl w stosunku do dolnej granicy normy;
  • B (bone): obecność zmian kostnych (zmiany osteolityczne, złamania patologiczne).

Do nowych kryteriów rozpoznania objawowego PCM należą:

1) obecność klonalnych plazmocytów w badaniu szpiku kostnego 60% i więcej;

2) stosunek wolnych łańcuchów lekkich κ/λ w surowicy równy 100 lub większy;

3) więcej niż jedna zmiana ogniskowa w układzie kostnym o wymiarze co najmniej 5 mm uwidoczniona w badaniu MRI.

http://szpiczak.org/lang/szpiczak/pdf/doktoraty/dyrka_praca_doktorska.pdf

Komórki szpiczaka często wydzielają przeciwciało - immunoglobulinę monoklonalną, znaną jako białko M. Poziomy białka M we krwi i moczu pacjenta są wykorzystywane do określania stopnia zaawansowania choroby oraz do monitorowania skuteczności leczenia. U niektórych osób komórki szpiczaka wydzielają tylko część przeciwciała, która jest nazywana łańcuchem lekkim.

Poziom immunoglobulin jest mierzony, aby pomóc w sprawdzeniu ilości przeciwciał we krwi. W szpiczaku mnogim poziom białka nowotworowego jest podwyższony, natomiast poziom immunoglobulin G (IgG), A (IgA) oraz M (IgM). W moczu stwierdza się białko Bence -Jonesa.

https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction

Leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.15.15.

Współistnienie szpiczak i raka żołądka

https://www.photoblog.com/mimax2/2021/04/29/29042021-wspolistnienie-raka-zoladka-i-szpiczaka-mnogiego/

@mimax2 /Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com