16/05/2021. Pembrolizumab w leczeniu zaawansowanych stadiów raka żołądka

by Krystyna Knypl May. 16, 2021 99 views

Pembrolizumab w leczeniu zaawansowanych stadiów raka żołądka

Krystyna Knypl

Pembrolizumab został dopuszczony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. W 2017 r. amerykańska Agencja Żywności nai Leków (FDA) zatwierdziła go w przypadku każdego nieresekcyjnego lub przerzutowego guza litego z pewnymi anomaliami genetycznymi (niedobór naprawy niedopasowania lub niestabilność mikrosatelitarna).

Pembrolizumab, znany pod nazwą handlową Keytruda, jest humanizowanym przeciwciałem stosowanym w immunoterapii nowotworów. Obejmuje to leczenie czerniaka, raka płuc, raka głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina i raka żołądka, podaje się go w powolnym wlewie dożylnym.

We wrześniu 2020 na łamach JAMA Oncology opublikowano doniesienie zatytułowane Efficacy and Safety of Pembrolizumab or Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone for Patients With First-line, Advanced Gastric CancerThe KEYNOTE-062 Phase 3 Randomized Clinical Trial w którym uczestniczyło 27 ośrodków onkologicznych z całego świata. Dane rejestrowe o badaniu są pod linkiem https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02494583

W badaniu uczestniczyli także polscy pacjenci leczeni w Instytucie Onkologii w Warszawie.

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2769922

Pacjentów leczono wg trzech różnych protokołów:

#pembrolizumab w dawce 200 mg

# pembrolizumab plus chemioterapii (cisplatyna 80 mg/m2/d w dniu 1. plus fluorouracyl 800 mg/m2/d w dniach 1-5

# kapecytabina 1000 mg/m2 dwa razy na dobę) lub chemioterapii plus placebo, co 3 tygodnie

Przydział do poszczególnych grup terapeutycznych był losowy.

# 1

# 1

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pembrolizumab#/media/File:Pembrolizumab_5DK3.png

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie całkowite oraz przeżycie wolne od progresji choroby. Łącznie leczono 763 pacjentów; pembrolizumab otrzymało 256 osób; pembrolizumabu plus chemioterapię 257; chemioterapię 250 osób. Średni wiek dla całej grupy wynosił 62 lata ( a wahał się od 20 do 87 lat) ; 72,6% stanowili mężczyźni. Obserwacja chorych trwała średnio 29,4 miesięcy ( wahała się od 22,0 do 41,3 miesięcy).

Chorzy otrzymujący pembrolizumab przeżyli średnio 10,6 miesiećy a chemioterpaię średnio 11,1 miesięcy; a grupa otrzymująca pembrolizumab plus chemioterapię miała przeżycie wynoszące średnio 12,5 miesiący.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych ( określanych jako 3 do 5 stopnia ) związanych z leczeniem wynosił: w przypadku stosowania tylko pembrolizumabu 17%; w grupie otrzymującej pembrolizumabu plus chemioterapii 73%; a w grupie leczonej tylko chemioterapii 69%.

Autorzy we wnioskach piszą, że pembrolizumab był „non interior” ( nie gorszy) niż chemioterapia.

Do częstych działań niepożądanych należą: zmęczenie, bóle mięśniowo-szkieletowe, zmniejszony apetyt, swędzenie skóry (świąd), biegunka, nudności, wysypka, gorączka (pyrexia), kaszel, trudności w oddychaniu (dyspnea), zaparcia, ból i ból brzucha.Jest to przeciwciało o izotypie IgG4, które blokuje mechanizm ochronny komórek nowotworowych i tym samym umożliwia układowi odpornościowemu ich niszczenie. Celuje ono w receptor białka programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) limfocytów. Działa poprzez ukierunkowanie na szlak komórkowy białek występujących na komórkach odpornościowych organizmu i niektórych komórkach nowotworowych, znany jako PD-1/PD-L1.

Inne przeciwciało monoklonalne w leczeniu raka żołądka bematitiumab

https://www.photoblog.com/mimax2/2021/04/29/29042021-bemarituzumab-badanie-kliniczne-pierwszej-fazy/

@mimax2 / Krystyna Knypl

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com