4/06/2021. Wyniki badania OlympiaA przedstawiono na kongresie ASCO 2021

by Krystyna Knypl June. 04, 2021 62 views

Olaparib w leczeniu raka piersi - wyniki badania OlympiA przedstawiono na kongresie ASCO 2021

Wyniki badania OlympiA wskazują na potrzebę wykonywania badań genetycznych w kierunku mutacji BRCA u pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi.

Wyniki te mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące podejmowanego leczenia.

# 1 ASCo 2010 prss room

# 1 ASCo 2010 prss room

Model przedstawiający związanie się olaparibu z miejscem wiązania NAD+ PARP

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/PARP1_binding_olaparib_5DS3.png

Dodanie olaparibu po zakończeniu chemioterapii, zabiegu chirurgicznego i ewentualnej radioterapii znacząco poprawiło przeżycie wolne od przerzutów u pacjentek z mutacjami BRCA. W badaniu uczestniczyło 1 836 pacjentek wczesnym rakiem piersi wysokiego ryzyka, z mutacjami BRCA1 lub BRCA2 u których nie stwierdzono nadekspresji HER2.

Wyniki : 3-letni okres przeżycia wolny od przerzutów dotyczył 85,9% pacjentek, które otrzymywały olaparib w porównaniu z 77,1% pacjentek, które otrzymywały placebo.

Źródło:

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/parp-inhibitor-significantly-improved-disease-free-survival?cid=DM7755&bid=81888976


  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com