زنان درفک - Dorfak Women's

by Negah June. 14, 2007 10820 views

در ارتفاع 2950متری قله درفک غاری وجود داره بنام غار یخی که بیشتر شبیه یه چاهه و احتمالا دریچه فوران این آتشفشان خاموش بوده . وقتی به این نقطه رسیدیم به خاطر تاریکی مطلق داخل آن و شیب تند برفهای دریچه غار(در گرمای خرداد ) کسی جرات وارد شدن به اونو نداشت تا چند دقیقه بعد صدای صحبت دو زن از داخل آن بگوش رسید ! و وقتی چشممان با تاریکی عادت کرد … شبح دو نفر که نزدیک میشدند نمایان شد ! دو نفر از زنان درفک که برای تهیه آب آشامیدنی یخهای داخل غار را درون گونی ریخته و به روی سر حمل میکردند که حد اقل وزن این مقدار یخ کمتر از 30 کیلو نبود ! … و جلو چشمان متحیر اعضاء گروه این شیب به این تندی و لغزندگی رو با این همه بار بر روی سر طی کرده و خارج شدند …. ! و بعد از اون بود که کمی جرات پیدا کردیم تا وارد غار شویم(البته نا گفته نماند که بنده با کفش کوهنوردی و کمک باتوم و … چند بار خوردم زمین تا برسم اون پائین …تازه رو سرم هم هیچی نبود ) قدر یک لیوان آبی که به راحتی میخوریم رو میدونیم ؟؟!!
در ضمن عکس آخری دزدیه از آقا مجید [majidger.photoblog.com] چون من خودم هم نمیتونستم نگه دارم رو یخها چه برسه به دوربین

در ارتفاع 2950متری قله درفک غاری وجود داره بنام غار یخی

  Be the first to like this post
Join the conversation
3
There are 3 comments , add yours!
Kayya Macuch 14 years ago

very interesting. but a pity for me that i don`t know arabic language.. so i don`t understand the text below. but anyway..very good pictures

14 years ago Edited
Hiva Mosayebi 14 years ago

بابا شجاع ! دلیر ....

14 years ago Edited
Shahrouz Barzegar 14 years ago

شگفت آوره

14 years ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com