Negah's city&people مناظر شهری و مردم Posts

حمام علي قلي آقا به همراه مجموعه بناهاي عمومي ديگر از جمله مسجد و بازارچه از دوره صفويه باقي مانده است باني اين بناها علي قلي آقا از خواجگان حرم شاه سليمان و شا…

رضا ارحام صدربازيگر پيشكسوت تئاتر و سينما ارديبهشت ماه ‌1302 در محله باقلعه‌ي بخش ‌4 اصفهان متولد شد و فعاليت هنري خود را از سال ‌1326 و بازي در تئاتر آغاز كرده…

Khaju Bridge (Persian: پل خواجو pol-e khajoo) is one of the most famous bridges in Isfahan and has roused the admiration of travelers since the 17th century.…

میدان نقش جهان مجموعه بزرگی از ساختمان‌های دوره صفوی در شهر اصفهان در کشور ایران است. پیش از آن‌که شهر اصفهان به پایتختی ایران صفوی برگزیده شود در این میدان باغ…
Up
Copyright @Photoblog.com