عکسهای عروسی روناک و الکس - قسمت ۱

by Nader Khajehnouri August. 14, 2010 10134 views

روناک زیبا

الکس شاداماد

روناک و الکس

روناک و الکس

پنج خواهر و پنج باجناق
ردیف بالا: عباس، نصرت، مسعود، داریوش و من
ردیف پایین: ملیحه، منیژه، مهناز، میترا و نوشین

پنج باجناق
عباس، نصرت، مسعود، داریوش و من

ورود روناک و الکس زیر ریزش شدید باران به سالن

نوشین، الکس، روناک و من

میترا، الکس، روناک و داریوش

رزا، میترا، الکس، روناک و داریوش

رزا، الکس و روناک

رزا، الکس، روناک، یوناتن و سباستین

عروس و داماد و همه جوانان نزدیک روناک

نوشین و آخرین کنترل سفره عقد قبل ازشروع مراسم عقد

روناک و الکس

کیک عروسی

روناک و الکس در حال بریدن کیک عروسی

  Be the first to like this post
Join the conversation
1
There is 1 comment, add yours!
Masoud Ahmadpoor 7 years, 2 months ago

حیف از این عروس خوشگل که به کام خارجی هاست

7 years, 2 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com