امروز به مالمو رفتم تا هر دو چشمم مورد جراحى قرار بگيره به اميد اينكه هرچه زودتر بدون عينك كاملا موفق به ديدن بشوم
Up
Copyright @Photoblog.com