Marriage Certificate workshop DS

by Rajeshsanga May. 27, 2013 2751 views

Marriage Certificate workshop

Adhyaksh - Mr.Rajesh D.Sanga
Upa Adhyaksh- Mr. Chetan Anand Gulapalli
Sachiv - Durgadevi Tavtam
Sah Sachiv - Ganesh Mamdyal
Kajindar- Sandip Patange
Karaydhaksh- Uma Kyatari
Sadasy- Parshuram Dyavanpalli
Sadasy- Yogesh Kanki
Sadasy- Narendra Gurram
Sadasy-Shivkumar Sadde
Sallagar-Mr.Mayur Gujar

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com