El equilibrista

by Rakumori July. 31, 2008 1742 views
  Be the first to like this post
Join the conversation
2
There are 2 comments, add yours!
Maria Lluã¯Sa 8 years, 9 months ago

Fantàstiques!!, especialment la #4, amb les estel·les sinuoses del moviments de traslació del cos....
Poques imatges i molta canya a la imaginació.

8 years, 9 months ago Edited
Marco 8 years, 10 months ago

E q u i l i b r i o

Gosto da última imagem

8 years, 10 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com