Roospigari's PhotoBlog

دیگر هیچ‌وقت توی این خیابان با هم تمرین رانندگی نمی‌کنیم هیچ‌وقت بغل همین دیوارنوشته‌ای که بر حسب اتفاق قسمتی از آن توی عکس افتاده منتظر نمی‌مانی بیایم دنبالت ب…

می‌خواستم درباره‌ی اجزای عکس حرف بزنم و مثلا آن شیشه‌ی سبزرنگ که هنوز اگر زوم کنی روی آن شکستگی‌ش را می‌بینی، یا آن تندیس روی زیرتلویزیونی و خاطره‌ی آن و . . . …
Up
Copyright @Photoblog.com