Saaremaa's PhotoBlog

Sikassaare mõisa peahoone Saaremaal Kaarma vallas. Kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse nr 20816 [register.muinas.ee].

II maailmasõjas hukkunute ühishaud Salme vallas Metsalõuka külas. Tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuriministri määrusega nr 3 19. märtsil 1997. a. Vt ka…

II maailmasõjas hukkunute ühishaud Salme vallas Tiirimetsa külas Massinõmme kalmistul. Tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuriministri määrusega nr 3 19.…

Kihelkonna peaingel Miikaelile pühendatud kirik kuulub vanimate Saaremaa pühakodade hulka, kuid oli erandlikult juba algselt kavandatud pikihoonega võrdselt…

Üleantava depoohoone juurde kuulub ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega 24. jaanuarist 1957. a. kinnitatud 2,32 ha suurune maatükk.¹ Endise raudteejaama…
Loading...
Up
Copyright @Photoblog.com