Depoo Kuressaares

by Saaremaa April. 22, 2008 14710 views

Üleantava depoohoone juurde kuulub ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega 24. jaanuarist 1957. a. kinnitatud 2,32 ha suurune maatükk.¹

Endise raudteejaama depoohoone anti ENSV Põllumajanduse Ministeeriumile alluvalt Kingissepa RTJ bilansist Rahvamajanduse Nõukogu Liha- ja Piimatööstuse Valitsuse Tallinna Piima ja Võitööstuse Trustile alluva Laadjala Võitööstuse bilanssi 9. septembril 1958. a. ENSV ministrite Nõukogu korraldusega 1390-k.² Üleandmise akt koostati 5 eksemplaris, millest üks anti ENSV RMN Liha- ja Piimatööstuse Valitsusele, teine Tallinna Piima- ja Võitööstuse Trustile, kolmas Laadjala Võitööstusele, neljas ENSV Põllumajanduse Ministeeriumile ja viies Kingissepa Remont Tehnika Jaamale.

[ ¹ AKT. Koostatud Kingissepa linnas 17. septembril 1958. a. ]
[ ² AKT. ]

Sikassaare tee ääres asunud Kingissepa vedurite depoo (inv. nr 51) kohandamist ja ümberehitust piimakombinaadiks alustati 1962. a. Töid teostas Kingissepa Mehhaniseeritud Ehituskolonn (töödejuhataja Pöikel). Piimakombinaadi Kingissepa kesktööstuse hoone anti käiku 1965. a.

Varasemad raudtee teemalised fotod [hot.ee]

Depoohoone koosneb kahest ühekorruselisest tiivast seinte välismõõtudega 22,3x36 m ja 30,6x32,2 m, mida ühendab kahekorruseline tehnilise osakonna kontor, seinte välismõõduga 9,6x24,0 m. Hoone on ehitatud looduskivi seintega monteeritud raudbetoon katuslagedega. Katuse katteks on tõrvapapp ja ruberoid.

[ AKT. Kingissepa. 17. september 1958. a. ]

Rekonstrueeritud depoohoone. Esiplaanil katlamaja silikaattellistest kivisöetorn ja taamal vana korsten.

Vaade omaaegse raudteedepoo esisele platsile, millele piimatööstuse rekonstrueerimise käigus 1976-1980 a ehitati fotol näha olevad hooned. 1974. a rekonstrueeriti endine söetorniga katlamaja, mille teine järk valmis 1980. a.

Kingissepa vedurite depoo esimese tiiva lagi. Algsed laepaneelid hästi vaadeldavad.

AS Saaremaa Piimatööstus tootmistsehhi koorimisruum. Endine depookompleksi esimese tiiva osa. Lagi ja seinad säilinud algsel kujul.

Praeguse piimatööstuse koorimistsehhi põrandal olid hoone depoona kasutamise perioodil rööpad.

Omaaegse depoo esimese tiiva sissepääs veduritele. Kõrged uksed kaotati hoone rekonstrueerimise käigus.

Ajalugu kordub: tollase depoohoone esimese tiiva sissepääsu kõrvale hiljuti rajatud läbikäik.

Depoohoone astmelise ehituse reedavad maja küljele hilisema juurdeehituse käigus jäetud eendid. Foto depoole tagaküljest.

Vaade depoole raudteetammilt.

Vaade depoohoonele. Kolmas korrus peale ehitatud hoone rekonstrueerimise käigus.

Depoohoone koos hilisemate juurdeehitustega.

Raudteedepoo omaaegse rööbastega sissepääsu ette ehitati 1977. a kombinaadi pulbritsehh, mille täiendav juurdeehitus valmis 1980. a.

Vaade depoole maantee poolsest küljest.

Vaade depoohoone tiivale hoovist. Vasakul ja paremal korruse kõrgused hilisemad juurdeehitised.

Vaade depoole hoone teisel korrusel.

Piimatööstuse hoones asuv koridor, mille üks sein (fotol paremal pool) rajatud depoo ehitamise ajal.

Depoosse suunduva rööbastee kulgemise asukoht.

1967. a rekonstrueeriti depoo remonditöökoda ja selle teisele korrusele ehitati klubi.

Endise remonditöökoja esimene korrus on tänapäeval kohandatud metallitöökojaks.

Punastest tellistest laotud remonditöökoja nurgamüüritis on säilinud algupärasena.

Endine remonditöökoda.

Depoo 2-astmeline veetorn ehitati 3-astmeliseks 1965. a.

Vaade depoo veetornile.

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com