Massinõmme kalmistu

by Saaremaa July. 06, 2008 6779 views

II maailmasõjas hukkunute ühishaud Salme vallas Tiirimetsa külas Massinõmme kalmistul. Tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuriministri määrusega nr 3 19. märtsil 1997. a.

Vt ka kultuurimälestiste riiklik register [register.muinas.ee]

Samba ülaosas süvend, suur väljaraiutud viisnurga kujutis. Samba esiküljel väljaraiutud eestikeelne tekst: "Igavene au / kangelastele / kes on langenud / lahinguis meie / kodumaa vabaduse / ja sõltumatuse eest / 1941-1945 .” Samba tagaküljel venekeelne tekst(väljaraiutud): „Вечная слава / героям, павшим в / боях за свободу / и независимость / нашей родины / 1941-1945 .” Samba kõrgus 1,40 m, asub kaheastmelisel alusel, see omakorda kunstlikul künkal.

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com