II maailmasõjas hukkunute ühishaud Anseküla männikus

by Saaremaa July. 15, 2008 7488 views

Salme vallas Anseküla külas maantee ääres asuval vennashaual dolomiidist mälestussammas. Samba ülaosas süvend, suur väljaraiutud viisnurga kujutis. Samba esiküljel väljaraiutud eestikeelne tekst: “Igavene au / kangelastele / kes on langenud / kodumaa vabaduse / ja sõltumatuse eest / 1941-1945”. Samba tagaküljel venekeelne tekst(väljaraiutud): „Вечная слава / герочм, павшим в / боях за свободу / и независимость / нашей родины / 1941-1945". Samba kõrgus 1,40 m, asub kaheastmelisel alusel, see omakorda kunstlikul künkal. Hauaplats ümbritsetud lattaiaga – 14x14m.

Tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuriministri määrusega nr 3 19. märtsil 1997. a.

Vt ka kultuurimälestiste riiklik register [register.muinas.ee]

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com