من هستم اما تو مي روي باز هم زمان خيانت مي کند دير رسيده ام؟! من مي مانم تو مي روي و من " چه غريبم بي تو " ———————– هزاران واژه بكر هزاران شعر ناب ناگفته ماندند…

Those are what I'm reading nowadays: - The Idiot , by Fydor Dostoyevsky. - The War of the end of the world , by Mario Vargas Llosa. - The Man in the era of…
Up
Copyright @Photoblog.com