Kiradu

by Sliwka April. 15, 2007 1721 views

Kiradu Ancient Temples lie at a distance of 39km from Barmer city in Hathma village (in Rajasthan).You find an inscription here dating back to 1161AD indicating that the place was once called Kiratkoop and had once been the capital of the Panwara dynasty. The Panwaras owed their allegiance to the rulers of Gujarat at the time.

Starożytne Świątynie Kiradu, położone 39 km od Barmer, we wiosce Hathma (Rajasthan). Znajdują się tu inskrypcje datowane na 1161 r. wskazujące na to, że miejsce to zwane było kiedyś Kiratkoop i było wcześniej stolicą dynastii Panwara, która była podległą ówczesnym władcom Gujaratu.

  Be the first to like this post
Join the conversation
1
There is 1 comment, add yours!
Krystyna Knypl 14 years ago

Piękne!

14 years ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com