Rila Monastery

by Steveandjustyna Nomads October. 02, 2012 6495 views

Rila Monastery is a very important cultural, historical and religious site in Bulgaria. We spent 1 night there. It's possible to rent a room like at a hotel!!! Cool and unforgettable experience. Highly commercialized and a bit “touristy”. We bought several bottles of “holy water” in the church. No kidding!
————————————————————————
Klasztor w Górach Rila jest bardzo ważnym kulturalnym, historycznym i religijnym obiektem w Bułgarii. Spędziliśmy w nim jedną noc. Można wynająć tam pokój jak w hotelu!!! Wystrój pokoi był bardzo interesujący- niektóre meble miały prawdopodobnie sto lat. Niezapomniane przeżycie. Bardzo skomercjalizowane i dosyć “turystyczne” miejsce. Kupiliśmy nawet kilka butelek “Wody święconej” w kościelnym sklepiku. Serio! (na opakowaniu nie ma informacji o składzie, pochodzeniu ani daty przydatności)

Russian Orthodox priest performing a ritual by walking around and beating on a board with a stick outside the church at Rila Monastery.

Pop odprawiający rytuał religijny polegający na obchodzeniu w około cerkwi i uderzaniu w deskę tłuczkiem (patykiem), na zewnątrz głównej cerkwi w Klasztor Św.Ivana Rilskiego

The church at Rila Monastery.

Cerkiew w Klasztorze Rila.

Mural on the church. It appears that the angel is selling the child to the two demons for a bag of gold (or weed?). I don't recall reading this story in the bible though….

Malowidło cerkiewne. Ukazuje ono anioła sprzedającego dziecko dwóm demonom za worek złota (lub zioła?). Jakoś nie przypominam sobie tej historii w Biblii…

The “Old Tower” at Rila Monastery dating back to the 14th century (before Columbus discovered the new world).

“Stara Wieża” w Klasztorze Rila, datowana na 14-ty wiek (Kolumb odkrył Amerykę około 100 lat później).

Justyna “baking pizza” in the monastery's brick oven.

Justyna “piecze pizzę” w klasztornym ceglanym piecu.

  Be the first to like this post
Join the conversation
0
Be the first one to comment on this post!
Up
Copyright @Photoblog.com