Hagia Sophia in Istanbul -November 2018

by Steveandjustyna July. 14, 2019 625 views

Hagia Sophia is one of the most important structures ever built. It was originally constructed between 532 and 537 as an Eastern Orthodox cathedral. It served as one for about ten centuries (except between 1204 and 1261, when it was converted by the Fourth Crusaders to a Roman Catholic cathedral under the Latin Empire). In 1453, Constantinople (ancient name of Istanbul) was conquered by the Ottoman Empire under Mehmed the Conqueror, who ordered this main church of Orthodox Christianity converted into a mosque. It served as a mosque until 1935, when it was secularized and opened as a museum. (Information based on Wikipedia)

Hagia Sophia jest jedną z najważniejszych budowli kiedykolwiek wybudowanych na świecie. Została skonstruowana pomiędzy 532 a 537 rokiem jako katedra Kościoła Prawosławnego. Służyła jako taka przez około dziesięć stuleci (oprócz okresu pomiędzy 1204 i 1261 kiedy została przekształcona przez Czwartych Krzyżowców w katedrę Kościoła Katolickiego pod władzą Cesarstwa Rzymskiego). W 1453 Konstantynopol (antyczna nazwa Istanbułu) został zdobyty przez Imperium Ottomańskie pod władzą Mehmeta Zdobywcy, który zarządził aby najważniejszy kościół zdobytej metropolii został zameniony w meczet. Budowla służyła jako meczet do 1935 kiedy to została przekonwertowana i otwarta na nowo jako muzeum.

Hagia Sophia (also known as Aya Sofia) seen from the outside. One of the most recognizable landmarks of Istanbul.

Hagia Sophia (also known as Aya Sofia) seen from the outside. One of the most recognizable landmarks of Istanbul.

As soon as you step inside this enormous building, you become filled with a feeling of awe.

As soon as you step inside this enormous building, you become filled with a feeling of awe.

Incredibly detailed mosaics from the pre-mosque history of the building still cover some of the walls.

Incredibly detailed mosaics from the pre-mosque history of the building still cover some of the walls.

Hagia Sophia has been always famous for it's massive dome.

Hagia Sophia has been always famous for it's massive dome.

The view from one of the windows on the upper floor of the building. Far in the background visible are the minarets and the dome of Sultan Ahmet- one of the most historical mosques of Istanbul.

The view from one of the windows on the upper floor of the building. Far in the background visible are the minarets and the dome of Sultan Ahmet- one of the most historical mosques of Istanbul.

Join the conversation
2
There are 2 comments , add yours!
Jay Boggess 1 year, 3 months ago

Lovely series!

ps...thanks for favoriting my image of the driftwood creature!

1 year, 3 months ago Edited
Jay Boggess 1 year, 6 months ago

WOW! 
Amazing place. 
Nice camera work! 
Thanks for sharing these w/us!
Safe travels!

1 year, 6 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com