Rendszerváltás - Gyárkatedrális - Budapest, III. Óbudai Hajógyár - 1991

by Lábass Endre March. 01, 2012 11085 views

Gyárkatedrális


Keskeny vashíd vezet az Óbudai-szigetre, kétágú sziget, ágai foggyökerek, köztük az öböl állóvizén rozsdás hajók. Hatalmas szerelőcsarnokok kihalt óriásgépek holttesteivel. Az apróbb alkatrészek hiányoznak, olajos por borít mindent, rozsdás vasforgács halmokban. A gépmonstrumok mellett halkabban suttogok, érzem iszonyatos súlyukat. Feketedett falakon rendeltetésüket veszített kapcsolószekrények, bádog lámpaburák, vaslétrák, óriáscsigákról mozdulatlanul lógó nagy szemű láncok - cérna volna, selyem volna, mégis kifordulna… Egyik néma csarnokból a másikba.

A másodikban középen hosszú folyosó, falusi döngölt padlós templomok talaja, egyenletesen, simán hepehupás, jó volna mezítláb végigmenni, érezni a merev cipőtalpakhoz szokott lábakkal a hideg földet. Nem is föld - sok évtizedes, olajos por vastag kérge. Ismeretlen gépek helye, behemót szegecsek, csavarok feltépett sebei a betonban, csak egy negatív forma, szellemkép, az olajos, forgácsos pordombok közti kráter.

Bal oldalon végig a terem hosszában drótháló fülkék, fachok, irodákkal. Az első viszonylag üres, közepén egyetlen gép áll, egy vaskecske, egy szörnyű áldozati állat csapszarvakkal, csőhassal, betonvas lábakon a félhomályos üregben. Ráülök a hátára, előre nézek, amerre megyünk, a szerelőcsarnok mélye felé.

Háló körben. A második fülkében a drótháló falak mentén magas irodaszekrények, csak a tetejük fölött jön be a fény, felsővilágítás, kékes árnyalatok, a szekrényekben lapos fiókok százai, mindegyik fióknak alumínium füle van és száma, innen adták ki naponta az alkatrészeket.

A szekrények által határolt területen irodai asztalok, még ott a naptár, nyitva, 1991. február, szétgurult filcek, a sarokban tükör, pecsétnyomó, valaki sietve menekült, de a láva, a nyúlós, forró iszap elérte, betemette, forró olajba. A következő drótiroda egyik fele hosszú, simára kopott nyersfa asztallal van tele, másik részét további drótháló rekeszti el, barlangsötétben íróasztal áll keresztben, a falon mindenütt meztelen nők, kicsik-nagyok, az íróasztal fiókja nyitva, csomagolópapír borítása tintás, itt is van naptár, de sok-sok év januárjai és februárjai közösülnek bamba mosollyal, minden hónap sötét lyuk az iroda egén, ez egy kápolna, egy áldozati barlang.

Kint, a folyosó fényében, középen haladok, jobbra gépsorok, balra az elhagyott irodák, köztük az anyafölddé nemesült betonjárda, a gépek oltárok, lépdelek a Via Dolorosán, sírok a sörtől. Átérek a főhajón, a fénybe, megkerülöm a csarnokot, a vízparton fasor, a fák vasabroncsokból, gépekből nőnek ki, erős, hibátlan öntvényekből, ezt nem dobhatta egy lombos, sok évtizedes fára senki, a szörnyű jegyesség gyűrűje a fa vastag tövében, a földön már levehetetlenül szoros, mint az özvegyek ujján az aranyabroncs, amit a boncnokok levágnak ujjastól.

Emberszagú ez az egész hely - kívülről lépek a kereszthajóba, félköríves, üvegfalú terem, a padlón a gyári bélyeggyűjtő-szakkör és a pártiroda elkeveredett papírtengere a sarokfelé szarosodik.

“Postatörténet - Négy hónap Sopron és környéke bélyegtörténetéből - A II. (halálfejes) kiadás (1. rész) - A felkelő csapatok V. parancsnoksága - Ostenburg különítménye -értekezletén 1921. szeptember 12-én elhatározták, hogy az Ágfalva községben és a környékén lezajlott ”ütközet“ emlékére bélyegsorozatot adnak ki. Az a ”kiadás“ a forgalomban levő magyar bélyegek (Aratós-Parlament) felülnyomását jelentette. A bélyegeket a Soproni Hírlap nyomdájában… nyomták felül a ”Nyugat-Magyarországi felkelők ‘A’ zóna 1921. szept.“ szöveggel, majd a bélyegek közepére kézzel nyomták rá a Faschig Henrik városi számlaellenőr által tervezett halálfejet (1. ábra) … A halálfejes kézibélyegzőt bécsi vésnök készítette gumiból…”

A menzán a műanyag tányérok, vizeskancsók a földön, a színházterem magasában vörös bársony szegélydísz a színpad elején, értelmüket veszített kis helyiségek, keskeny folyosók útvesztője - amfiteátrum összeroskadt mélye.

Az első emeleten irodák - napfény nem hatolhat be, ablakuk a szerelőcsarnokba nyílik - az ablakpárkányon bélyegzőpárnák durván ráfolyatott, vadkék festékkel, horpadt bádogdobozok, nyalogatós ragasztószalagok, a teljes lenti csarnokot belátni, a furnérlap szék alatt a megfigyelő eldobott nyári szandálja.

Második emelet. Zuhanyozófülke-sorok, kemény, repedezett szappanmaradékok, rongyállatok. (A macskák rettegnek a földön heverő felmosórongytól!)
A mosdók mögött hosszú fapadokkal az öltözők, a szürke vaslemez szekrényekben nincsenek pornográf képek, csak képtelen mennyiségben eltorzult cipők ömlenek ki, torz, csonka-bonka lábú munkásoké - azon a lenti úton deformálódott, ellapult lábboltozatuk a kemény bakancsokba préselve - milyen szép szó is a lábboltozat. Rongyok, kapcák lógnak a bakancsok csomóiból, kocogni lehet a megkeményedett bőrön. Szegecselt, fekete bakancsok. Trikók repülnek a kőpadlón, kificamodott mozdulatú légemberek lapulnak a semmibe, mindennek a lenyomata a kövön, minden síkba terül.

Kapkodó, hirtelen öltözködés, vagy csak mindent eldobálva menekülni próbáltak az ismerős lépcsőházon át a folyópartra, a fák közé.

Végighaladok ismét az egész gyáron, néma csend, félek, mint a várbarlangban féltem gyerekkoromban a cseppkövek csöpögésétől és a zuhanyozósoroktól - a várbarlang föld alatti folyosóin valamely hadsereg ijesztő betonfülkéket épített.

Az első terembe érek, hatalmas, oszlopszerű kohó áll nyitott, fekete ajtóval a hamupiramisban, sosem lapátolták el a hamut, a megszenesedett ajtó magasságáig ér, hamulejtő. Hirtelen megrázkódom, úgy érzem, a hamuból is felszáll egy kis felhő, reng, morog az épület, megnyílik az ég, világos azúr leszek a fekete kapu előtt, markológép akaszkodik a tető szerkezetébe, lerántja az egész vashálót, nem tudják, hogy bent vagyok, tépik, rángatják a vaskarmok a mennyezetet, hullik az üvegeső, egy idő múlva eláll az eső, az ég alatt állok.
*
A gyár beomlott falai közt az irodák sorának íróasztalerdeje ellenőrizhetetlen lehetett, egy fiók mélyén évtizedeken át rejtegették e gyűrött lapot:

K Ö V E T E L É S E I N K

1./ A szovjet csapatok vonuljanak ki az ország területéről - ennek meg nem valósulásáig a munkát nem kezdjük meg.
2./ Követeljük még ez év folyamán szabad választások megtartását több demokratikus párt részvétele mellett.
3./ Követeljük: vizsgálják felül minden külkereskedelmi szerződésünket, hozzák nyilvánosságra ezeket és közülük a hátrányos szerződések azonnali felbontását. Uj szerződéseinknek az egyenjoguság alapján való megkötését.
4./ Követeljük, hogy a forradalmi szabadságharcosok oldalára átállt szovjet katonáknak adjanak politikai menedékjogot.
5./ Követeljük, hogy a jelenlegi kormány mondjon le, s az uj kormány a volt sztálinisták nélkül alakuljon meg.
6./ Követeljük, hogy az uj kormányba KOVÁCS BÉLÁT - ha csak ideiglenesen is - a belügyminiszteri tárca ellátásával bizzák meg.
7./ Vizsgálják felül külképviseleteink vezetőit, a forradalmi eszméinknek nem megfelelőktől a megbizást vonják vissza, igy Koós Péter washingtoni követünk, jelenlegi ENSZ képviselőnk azonnali visszahivását követeljük.
8./ Követeljük, hogy e pontokat a rádió hozza az ország lakossága tudomására.
9./ Felhívjuk az üzemek dolgozóit, vitassák meg követeléseinket, csatlakozzanak azokhoz.

ÓBUDAI HAJÓGYÁR DOLGOZÓI

Budapest, 1956. október 30.

(L.E., Szárnyasajtók, 1998, Vándorparadicsom, 2004 részlet
.
.
.
.
.

F11 & click on to enlarge

Szentföld. Folyómeder. Évszázadnyi munka.

(scan.2012.02.12. vasárnap)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  Be the first to like this post
Join the conversation
3
There are 3 comments , add yours!
Lábass Endre 7 years, 11 months ago

Szomorúan kutattam emlékezetemben e régi röplap után - de már annyira öreg lettem, hogy nem indultam el feltúrni utána a lakást, mint régebben tettem volna - és nem szorult gyomorba a lelki görcsöm.

7 years, 11 months ago Edited
Peter Trifusz 7 years, 11 months ago

mintha pillanat műve volna ez az idő sodra

7 years, 11 months ago Edited
-- Lyency 7 years, 11 months ago

kényelmes bakancsok, meztelen nők, meg hogy ruszkik és Koós Péter haza vannak
vágyak vannak
felülnyomások alatt
nincsenek rendszerváltások, békét a világnak van

7 years, 11 months ago Edited
Up
Copyright @Photoblog.com